אזרח ותיק (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים ותיקים הם גברים ונשים שהגיעו לגיל פרישה

סעיף 1 לחוק האזרחים הותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה מעבודה כמשמעותו בחוק גיל פרישה.

הטבות לאזרח ותיק

חקיקה ונהלים


endarticle