איסור אפליה מחמת נטייה מינית בשליחה לעבודה מטעם לשכת התעסוקה (להט"ב) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ללשכת התעסוקה אסור להפלות מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה
קביעת תנאים שלא מן העניין לצורך שליחה לעבודה תיחשב כאפליה אסורה
  • אסור להפלות לרעה מועמד לעבודה מחמת נטייתו המינית בעת שליחתו לעבודה מטעם לשכת התעסוקה.
  • קביעת תנאים שלא מן העניין תיחשב אף היא כאפליה אסורה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • מי שרואה עצמו נפגע על ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה בשל נטייתו המינית, רשאי לערור לפני ועדת ערר שנתמנתה על-ידי מועצת לשכת שירות התעסוקה. על החלטה של ועדת הערר ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע בנושא להט"ב לחצו כאן.
  • לערך מורחב על ארגוני סיוע בנושא תעסוקה לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים