איסור גביית דמי ניהול בקופת גמל להשקעה מעל התקרה המקסימלית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לחברה המנהלת קופת גמל להשקעה לגבות מהחוסכים דמי ניהול מעבר לתקרה שנקבעה והמפורטת למטה
ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולהפחית אותם, וכך להגדיל את החיסכון

קיימת תקרה לדמי הניהול שניתן לגבות בקופת גמל להשקעה.

  • דמי הניהול המקסימליים שקופת גמל להשקעה רשאית לגבות מהחוסכים הם:
    • 4% מכל הפקדה שמפקיד החוסך.
    • 1.05% בכל שנה מסך כל הכסף שכבר נצבר בחיסכון עד אותו מועד.
  • אסור לקופת הגמל לגבות דמי ניהול הגבוהים מדמי הניהול המקסימליים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • חוסך יכול לנהל משא ומתן על גובה דמי הניהול וכך לחסוך סכומים ניכרים.
  • קופת הגמל רשאית לגבות דמי ניהול הנמוכים מדמי הניהול המקסימליים, כלומר להעניק הנחה בדמי הניהול. כאשר ניתנת הנחה בדמי הניהול, היא חייבת להימשך לפחות שנתיים, ולא ניתן להעלות אותם לפני כן, מלבד מקרים חריגים. למידע נוסף ראו דמי ניהול בקופת גמל להשקעה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.