איסור העסקת ילד בהופעה או בצילומים ללא היתר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור למעסיק להעביד ילד או נער מתחת לגיל 15 בהופעה ציבורית או בצילומים ללא היתר מיוחד משר הכלכלה
מי שמזמין הופעה או צילומים, שבהם אמור לעבוד ילד או נער מתחת לגיל 15, חייב להתנות את העבדת הילד בהופעה או בצילומים שהזמין בקבלת היתר משר הכלכלה
קיימות הגבלות נוספות על העסקת ילדים מתחת לגיל 15 בהופעות, צילומים או פרסומות
במקרה שהועסק נער מתחת לגיל 15 בהופעה או בצילומים ללא היתר, או שהתקבל היתר אך הנער הועסק בניגוד לתנאים המפורטים בהיתר, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה הן נגד המעסיק והן נגד מזמין ההופעה או הצילומים
מעסיק או מזמין עבודה שהפרו את חובותיהם הנ"ל, צפויים למאסר או לקנס
  • למרות ההגבלה על גיל ההעסקה המינימלי של נוער, ניתן להעסיק ילדים ונערים ממתחת לגיל 15 בהופעות ציבוריות ובצילומים, בתנאי שהתקבל לכך היתר משר הכלכלה.
  • מי שמזמין הופעה או צילומים, שבהם אמור לעבוד ילד או נער מתחת לגיל 15, חייב להתנות את העבדת הילד בהופעה או בצילומים שהזמין בקבלת היתר משר הכלכלה.

מי זכאי?

  • נער מתחת לגיל 15, זכאי כי לא יועסק בפרסומות או בהופעה ציבוריות ללא היתר.
  • מי שמעסיק נער מתחת לגיל 15 בהופעות ציבוריות או בפרסומות, חייב להשיג היתר לפני כן.
  • מי שמזמין הופעה של נער מתחת לגיל 15 בהופעה ציבורית או בפרסומות, חייב להתנות את העסקתו בהשגת ההיתר.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • אם הועסק נער ללא היתר, ניתן להטיל על המעסיק מאסר לתקופה של עד חצי שנה או קנס.
  • אם מזמין ההופעה או הצילומים לא התנה את העבדת הנער בקבלת היתר, והנער הועסק ללא היתר, ניתן להטיל על מזמין ההופעה או הצילומים מאסר לתקופה של עד שלושה חודשים או קנס.
  • קיימות הגבלות נוספות על העסקת ילדים ונערים מתחת לגיל 15 בהופעות ובצילומים. להרחבה ראו: העסקת ילדים בפרסומות בהופעות ובצילומים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים