איסור חקירת קטין חשוד בשעות הלילה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לחקור קטין מתחת לגיל 14 החשוד בביצוע עבירה בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר
אסור לחקור קטין מעל לגיל 14 החשוד בביצוע עבירה בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר
במקרים מסוימים ניתן לחקור בשעות הלילה קטין החשוד בביצוע עבירה
לקטין חשוד יש זכות להתייעץ עם עורך דין בפרטיות לפני חקירתו

על-פי סעיף 9(י) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), אסור לחקור קטין החשוד בביצוע בעבירה בשעות הלילה, אלא במקרים מיוחדים שיפורטו בהמשך:

 • קטינים מתחת לגיל 14 אסור לחקור בין השעות 20:00 בערב עד 07:00 בבוקר שלמחרת.
 • קטינים מעל גיל 14 אסור לחקור בין השעות 22:00 בלילה עד 07:00 בבוקר שלמחרת.

מי זכאי

 • קטין (מי שגילו פחות מ- 18 שנים) שזומן לחקירה או הובא לחקירה בחשד לביצוע עבירה.

מקרים שבהם ניתן לחקור קטין חשוד בשעות הלילה

 • למרות האיסור על חקירת קטין בלילה, קצין מוסמך רשאי להורות על חקירת קטין בשעות הלילה אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • העבירה שהוא חשוד בגינה בוצעה בסמוך למועד עיכובו או מעצרו של הקטין
  • הקטין והורהו נתנו את הסכמתם לביצוע החקירה בשעות הלילה, ובלבד שהחקירה לא תתבצע לאחר חצות (12:00 בלילה).
  • העבירה שהקטין חשוד בביצועה היא בדרגת פשע (עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של מעל 3 שנים) או עוון (עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה של בין 3 חודשים ועד 3 שנים) ודחיית החקירה עלולה להוביל לאחד מהמצבים הבאים:
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.
   • סיכול או שיבוש של החקירה או של חקירתם או מעצרם של חשודים נוספים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין.
   • מניעת גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה שהקטין חשוד בביצועה.
   • סיכול של מניעת עבירות נוספות.
   • מניעת שחרורם ממעצר של הקטין או של חשודים אחרים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • באם בוצעה החקירה בשעות האסורות על פי האמור בסעיף זה לחוק, חייב הקטין ו/או נציג מטעמו ליידע את עורך דינו בדבר וייתכן כי תפסל חקירתו באם נעשתה שלא כדין.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

קטינים בהליך הפלילי

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות