איסור ניגוד עניינים של משווקים (סוכנים) ויועצים פנסיוניים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יועץ פנסיוני חייב להימנע מייעוץ או כל פעולה אחרת עבור לקוח שיש בהם ניגוד עניינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו הוא מועסק לבין הלקוח
משווק פנסיוני חייב להימנע משיווק פנסיוני שיש בו ניגוד עניינים בינו ללקוח או או בין הגוף שבו הוא מועסק לבין הלקוח
יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני רשאים לבצע יעוץ, שיווק או פעולה אחרת שיש בהם ניגוד עניינים אם קיבלו מהלקוח הסכמה מראש ובכתב
זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד עניינים בינו ובין הלקוח

החוק קובע כללים להגנה על לקוח במקרה של ניגוד עניינים שבו מצוי יועץ פנסיוני המייעץ לו.

  • אם נודע ליועץ הפנסיוני על ניגוד עניינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו מועסק היועץ לבין הלקוח, בכל יעוץ פנסיוני או פעולה אחרת עבור הלקוח, חייב היועץ הפנסיוני להודיע ללקוח בכתב על קיום ניגוד העניינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים.
  • למרות זאת, היועץ הפנסיוני והמשווק הפנסיוני רשאים לבצע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, אם הלקוח הסכים מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או ביחס לאותה פעולה.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או ממשווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
הערת עריכה
האם ניתן להגיש תביעה נגד יועץ שמפר חובתו?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.06.2014, 19:51 (IDT)

חשוב לדעת

  • זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד עניינים בינו ובין הלקוח.
דוגמה
סוכן פנסיוני (משווק פנסיוני) העובד מטעם הראל פנסיה אינו נמצא בניגוד עניינים בינו ובין הלקוח, למרות שיש לו אינטרס לשווק ללקוח דווקא מוצר של הראל ולא מוצרים של גופים פנסיוניים אחרים.

ארגוני סיוע

פנסיה וחיסכון ארוך טווח

גורמי ממשל

פנסיה וחיסכון ארוך טווח

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.