איסור ניגוד עניינים של יועץ פנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יועץ פנסיוני חייב להימנע מייעוץ, משיווק או מביצוע עסקאות, שיש בהן ניגוד עניינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו הוא מועסק לבין הלקוח
יועץ פנסיוני רשאי לבצע יעוץ שיווק או עסקה שיש בה ניגוד עניינים אם קיבל מהלקוח הסכמה מראש ובכתב

החוק קובע כללים להגנה על לקוח במקרה של ניגוד עניינים שבו מצוי יועץ פנסיוני המייעץ לו.

  • אם נודע ליועץ הפנסיוני על ניגוד ענינים בינו לבין הלקוח או בין הגוף שבו מועסק היועץ לבין הלקוח, בכל יעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או ביצוע עסקה עבור הלקוח, חייב היועץ הפנסיוני להודיע ללקוח בכתב על קיום ניגוד הענינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים.
  • למרות זאת, היועץ הפנסיוני רשאי לבצע פעולה שיש בה ניגוד עניינים, אם הלקוח הסכים מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.

מי זכאי?

  • כל חוסך במוצר פנסיוני המקבל יעוץ או המלצה מיועץ פנסיוני או ממשווק פנסיוני.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
האם ניתן להגיש תביעה נגד יועץ שמפר חובתו?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.06.2014, 19:51 (IDT)

חשוב לדעת

  • זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח.
דוגמה:
יועץ פנסיוני העובד מטעם הראל פנסיה אינו נמצא בניגוד עניינים בינו ובין הלקוח, למרות שיש לו אינטרס לשווק ללקוח דווקא מוצר של הראל ולא מוצרים של גופים פנסיוניים אחרים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.