איסור עבודת לילה מעל שבוע (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במפעל שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של 3 שבועות
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס
למידע נוסף ראו סעיפים 23-22 לחוק שעות עבודה ומנוחה

סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במפעל שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של 3 שבועות.

 • משמעות הדבר כי אם עובד מועסק במשך שבוע במשמרות לילה. בשבועיים שלאחר מכן אין להעסיקו במשמרת לילה.
 • שר הכלכלה רשאי להתיר סטייה מהוראה זו אם נראה לו שסדרי העבודה, או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.
 • מעסיק שמעוניין לקבל היתר לסטייה מהוראת החוק ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.
דוגמה
שר הכלכלה התיר החל מ-22.06.2016 לבתי מלון להעסיק עובדים מסוימים במשמרות לילה במשך שבוע אחד מתוך שבועיים של עבודה.


מי זכאי?

 • עובד במקום עבודה שעובדים בו במשמרות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס.
 • כאשר מדובר בהעסקת נשים, קיימות הגבלות נוספות על העסקה במשמרת לילה. בין היתר:
  • עובדת המועסקת בלילה זכאית למנוחה של 12 שעות לפחות בין משמרת אחת לשנייה (מלבד במקומות עבודה מסוימים).
  • אסור להעסיק עובדת בהריון החל מהחודש החמישי בעבודת לילה אם הודיעה בכתב שאינה מסכימה לכך.
  • מעסיק מחויב לספק לעובדת המועסקת במשמרת לילה אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, במקרה שאין אפשרות להשתמש בשירותי תחבורה אחרים (מלבד במקומות עבודה מסוימים המפורטים כאן).
  • למידע מפורט על ההגבלות החלות על העסקת נשים בלילה ועל תנאי העסקתן במשמרת לילה ראו העסקת נשים במשמרת לילה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


חקיקה ונהלים