איסור על הבערת אש באתרי פסולת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מפעיל של אתר לפינוי ולסילוק פסולת מחויב לנקוט אמצעים שונים על-מנת למנוע זיהום אוויר וריח בלתי סבירים מהאתר
אין להבעיר פסולת באתרים המשמשים לפינוי ולסילוק פסולת

תקנה 4 לתקנות מניעת מפגעים (מניעת זיהום וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) קובעת כי אסור להבעיר אש באתרי פסולת.

 • מפעיל של אתר לסילוק פסולת מחויב לתחזק את האתר ולהפעילו באופן שיימנע זיהום אוויר וריח בלתי סבירים.
 • כל פליטת עשן, גזים, אדים, אבק וכדומה מבעירת פסולת באתר פסולת היא זיהום אוויר בלתי סביר הגורם לריח בלתי סביר, ולכן היא אסורה.

מי זכאי?

 • כל אדם בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • מפעיל של אתר לסילוק פסולת מחויב לפעול, בין היתר, בדרכים הבאות:
  • לכסות כיסוי מהודק את כל הפסולת באתר באמצעות חומר כיסוי (אדמה, חול, כורכר וכדומה).
  • להחזיק חומר כיסוי בכמות שתספיק לכיסוי יומיומי של הפסולת ולהפסקת בעירה שאירעה באתר.
  • לדאוג לציוד מכני מתאים וזמין בכל עת לצורך הפעלה תקינה של האתר וכיבוי בעירה בו.
  • להציב שער כניסה לאתר ולגדר את השטח למניעת כניסה ויציאת אנשים או העברת פסולת שלא דרך השער.
  • להציב שילוט קריא עם פרטי שם האתר, מפעילו ודרך יצירת קשר עמו.
  • להציב שלטים באתר וסביב האתר, שכתוב עליהם באופן בולט לעין "אסור להבעיר אש - העבריין ייענש".
 • במקרה שאירעה בעירת פסולת, על מפעיל האתר לנקוט מייד באמצעים יעילים ומתאימים לכיבוייה.

דיווח לרשויות על זיהום אוויר בלתי סביר

 • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת רכזי פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה.
 • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
 • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ:
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים