איסור על שריפת יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אין לשרוף יריעות פלסטיק המשמשות בחקלאות
יש לאסוף את יריעות הפלסטיק בתום השימוש בהן, להחזיק אותן באופן שימנע את התפזרותן ולדאוג לפנותן לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור

תקנה 3 לתקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק) קובעת כי אסור לשרוף יריעות פלסטיק המשמשות לחקלאות.

  • האיסור חל על בעל שטח חקלאי, חוכר, מי שמחזיק בפועל בשטח, או כל אדם אחר האחראי על העבודה החקלאית בשטח.

מי זכאי?

  • כל אדם בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לאסוף את יריעות הפלסטיק לאחר גמר השימוש בהן ואסור להשאירן בשטח.
  • את יריעות הפלסטיק שאינן בשימוש יש להחזיק באופן שימנע את התפזרותן, כך שלא יהוו מפגע.
  • האדם האחראי לנושא מחויב לדאוג שיריעות הפלסטיק יפונו לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור.

דיווח לרשויות על מפגעי זיהום אוויר

  • במקרה של חשש למפגע סביבתי יש לפנות לרשות המקומית - ליחידה הסביבתית ברשות המקומית או לאיגוד הערים המטפל בנושאי איכות סביבה. לרשימת איגודי ערים ויחידות סביבתיות באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • אם מדובר במפגע סביבתי מתמשך, ניתן לפנות למרכזי פניות הציבור במחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה. לרשימת רכזי פניות הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה.
  • לדיווחים דחופים במקרים של זיהום או חשש לזיהום הסביבה (זיהום קרקע, זיהום מים, או זיהום אוויר), ניתן לפנות למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה, הפועל 24 שעות ביממה.
  • אם המפגע הסביבתי אינו מטופל כנדרש על-ידי הרשות המקומית או במקרה שבו הרשות המקומית היא האחראית למפגע, ניתן לפנות למשטרה הירוקה: 08-9788888.
  • כמו כן, ישנה אפשרות לפנות בתלונה למשטרת ישראל.
טיפ:
המדווח על המפגע יכול לתעד אותו, למשל באמצעות צילום המפגע ורישום השעות שבהן מתרחש הזיהום.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים