איסור פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות
עובדת שפוטרה בזמן שהותה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית לפיצוי כספי מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים


החוק אוסר על פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות בימי העדרה מעבודתה, או במשך התקופה של 90 ימים לאחר חזרתה לעבודה, אלא אם יינתן היתר פיטורים על ידי משרד הכלכלה.

מי זכאי?

נשים עובדות הסובלות מאלימות במשפחה ונזקקות לשהות במקלט לנשים נפגעות אלימות.

תהליך מימוש הזכות

  • עובדת שפוטרה שלא כדין, רשאית לערער על פיטוריה בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובדת לעבודתה, או לפסוק לעובדת פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • תביעה לבית הדין לעבודה בגין פיטורים או בגין מתן הודעת פיטורים לאשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות תהיה פטורה מתשלום אגרה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות