איסור פיטורי עובד מחמת אפליה פסולה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החוק אוסר על פיטורי עובד מטעמי אפליה פסולה
עובד שפוטר מטעמי אפליה פסולה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

החוק אוסר על פיטורי עובד מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו או מפלגתו, משך או תדירות שירותו במילואים ועוד.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים

תהליך מימוש הזכות

  • עובד שחש שפוטר שלא כדין, רשאי לערער על פיטוריו בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, או לפסוק לעובד פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.

פסקי דין

אפליה על רקע מין ונטייה מינית

אפליה על רקע הריון, לידה והורות

אפליה על רקע גיל

אפליה על רקע גזע ומוצא

אפליה על רקע דת ואמונה דתית

אפליה בשל מחלה או מוגבלות

שירות צבאי

הבעת דיעה/ השקפה פוליטית

עבר פלילי

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד הכלכלה משרד הכלכלה אחראי כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד הכלכלה, לפירוט היחידות השונות במשרד, ראו באתר משרד הכלכלה

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות