אישורים רפואיים על היעדרות תלמיד מבית ספר או מגן הילדים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תלמיד שנעדר מבית הספר או מגן הילדים 5 ימים ומעלה צריך להציג למוסד החינוכי אישור מרופא משפחה או מרופא ילדים
תלמיד שנעדר מבית הספר או מגן הילדים במשך פחות מ-5 ימים, צריך להציג למוסד החינוכי אישור מההורים שבו תפורט סיבת ההיעדרות

לאחר היעדרות תלמידים מבית הספר ומגן הילדים בשל בריאות לקויה, מחלה, פציעה או פגיעה אחרת יש צורך להמציא אישור לפי הפירוט הזה:

  • עד 4 ימים - אישור מההורים שבו תפורט סיבת ההיעדרות.
  • 5 ימים ומעלה - אישור מרופא משפחה או מרופא ילדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • במקרה של היעדרות עד 4 ימים, ההורים צריכים להגיש לגן הילדים או לבית הספר מכתב ובו הסבר להיעדרות הילד.
  • במקרה של היעדרות ארוכה יותר, יש לפנות אל רופא המשפחה או רופא הילדים על מנת לקבל תעודת מחלה. למידע מפורט על הליך הוצאת תעודת מחלה ראו הוצאת תעודת מחלה.

חשוב לדעת

תודות