אנשים עם מוגבלויות/גורמי ממשל

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


בערך זה מפורטים גורמי ממשל העוסקים בנושא אנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

ביטחון סוציאלי

שירותים יעודיים לאנשים עם מוגבלויות

|המטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות במשרד הכלכלה]] הינו יחידה במשרד הכלכלה המסייעת לאנשים עם מוגבלות להשתלב בשוק העבודה, באמצעות הכשרה מקצועית, מימון התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלות, קביעת שכר מינימום מותאם לבעלי יכולת עבודה מופחתת, וסיוע ליזמים עם מוגבלות בהקמת עסקים.