אשפוז פסיכיאטרי בהסכמת הקטין בלבד (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קטין שמלאו לו 15 שנה רשאי לפנות בעצמו בבקשה להתאשפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, גם ללא הסכמת האחראי עליו
אם האחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, רשאי הקטין לפנות לבית המשפט שיכריע בעניין, על סמך חוות דעת פסיכיאטרית
 • לפי סעיף 4ב לחוק טיפול בחולי נפש, רשאי קטין שמלאו לו חמש עשרה שנים רשאי לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, ולתת הסכמתו לאשפוז. ואולם, בהיעדר הסכמת האחראי עליו, לא יאושפז הקטין אלא באישור בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטין שמלאו לו 15 שנה והוא מעוניין להתאשפז מרצונו בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

למי ואיך פונים

 • על הקטין לפנות לבית החולים הפסיכאטרי או למחלקה הפסיכאטרית בבית חולים כללי, שבה הוא מעונין להתאשפז ולחתום טופס הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפולים רפואיים.

שלבי ההליך

 • במידה שהאחראי על הקטין מסכים לאשפוז, יאושפז הקטין בהתאם לנוהל הרגיל של אשפוז מרצון של נפגעי נפש.
 • במידה שהאחראי על הקטין מתנגד לאשפוז, רשאי הקטין לפנות לבית המשפט לנוער ולבקש שיורה על אשפוזו.
 • בית המשפט רשאי להורות על אשפוזו של הקטין אם התקיימו שני התנאים הבאים:
  1. לקטין מלאו חמש עשרה שנים;
  2. בית המשפט השתכנע כי הקטין מבין את מהות הבדיקה או הטיפול ואת השלכותיהם והוא מעוניין להיבדק או לקבל טיפול.
 • בית המשפט לא יורה על אשפוזו של קטין בבית חולים לצורך בדיקה או טיפול אלא רק לאחר שנוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי, הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי מצבו הנפשי של הקטין מצריך אשפוזו בבית חולים לצורך בדיקה או טיפול.

ערעור

 • על החלטה של בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 • על הליכי הערעור במקרה של אשפוז בהסכמת האחראי ראו בערך אשפוז מרצון של נפגעי נפש.

חשוב לדעת

אשפוז מרצון של קטין נכה נפשאשפוז מרצון של קטין נכה נפש