בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל אדם רשאי לבחור את אפיק ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני
אפיקי השקעה נבדלים אחד מהשני ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני
מומלץ להיעזר באיש מקצוע לצורך יעוץ באשר למסלולי ההשקעה המתאימים לצרכיו ולנתוניו של החוסך
ניתן לשנות את אפיק ההשקעה בכל עת
ראו איך בוחרים חיסכון פנסיוני? באתר משרד האוצר

בגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים ישנם מסלולי השקעה שונים, שההבדלים ביניהם מתבטאים ברמת הסיכון (למשל, השקעה במניות לעומת השקעה באג"ח ממשלתי) וכן במתן משקל שונה לרכיבים השונים של הביטוח הפנסיוני (מסלולים המעניקים יותר משקל לכיסוי הביטוחי ופחות לרכיב החיסכון ולהפך) וכיו"ב.

  • כל אדם רשאי לבחור את מסלול ההשקעה שבו יושקעו הכספים המופרשים לביטוח הפנסיוני שלו, בהתאם לצרכיו.
  • המסלולים נבדלים זה מזה גם בגובה דמי הניהול.
  • ניתן להתיעץ עם אנשי מקצוע, כגון יועץ פנסיוני, לפני בחירת המסלול.
  • ניתן לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת.

מי זכאי?

  • כל מי שברשותו חשבון ביטוח פנסיוני או עומד לרכוש ביטוח כזה.

תהליך מימוש הזכות

  • בעת ההצטרפות לביטוח הפנסיוני יש לבחור את המסלול הרצוי ולציין זאת על גבי הטפסים הרלוונטיים שיסופקו על ידי הגוף הפנסיוני.
  • ניתן לבחור את המסלול ולשנות אותו בכל עת גם לאחר תחילת הביטוח.

חשוב לדעת

  • אם מבוטח אינו מודיע לגוף הפנסיוני באיזה מסלול השקעה בחר, הוא עשוי להיות מצורף למסלול המשמש כ"ברירת מחדל" באותו גוף, שעשוי להיות מסלול שאינו מתאים לצרכיו או להעדפותיו של החוסך (למשל מסלול מנייתי עם סיכונים, כאשר החוסך מעונין במסלול סולידי).
  • ניתן לשנות ולהחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. למידע נוסף ראו החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ראו הסבר לתהליך פניות הציבור
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

רשות המסים מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.