בחירת קופת חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

כל תושב רשאי לבחור את קופת החולים שאליה הוא רוצה להשתייך
קופת החולים מחוייבת לקבל לשורותיה כל מצטרף
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

כל תושב זכאי להירשם כחבר בקופת חולים אחת לפי בחירתו, בלא תנאים או מגבלות המתייחסים לגילו או למצב בריאותו.

 • קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה.
 • הקופה אינה רשאית להתנות את הקבלה בשום תנאי, ובכלל זאת תנאים הקשורים לגילו של התושב, או למצב בריאותו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • בקשה לרישום בקופת חולים נעשית באמצעות סניפי הדואר. על המבקש להצטרף לקופה לגשת אישית לאחד מסניפי הדואר, מצוייד בתעודת זהות ולבקש להירשם. הרישום כרוך בתשלום.
 • לאחר הרישום בסניף הדואר, יש לפנות לסניף הקופה אליה מעוניינים להצטרף, מצויידים בטופס הרישום, להשלמת הליכי ההצטרפות, הנפקת כרטיס מגנטי והרשמה לשירותי הבריאות הנוספים (שב"נ, ביטוח סיעודי).
 • ילדים-
 • כל ילד, מיום שנולד, משויך באופן אוטומטי לקופת החולים של ההורה המקבל קצבת ילדים בעבורו.
 • במידה ששני ההורים חברים בקופות חולים שונות, והם מעוניינים להעביר את הילד לקופת החולים של ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים, עליהם לגשת לסניף רשות הדואר ולמלא טופס העברה, בחתימת שניהם.
 • העברה מקופת חולים אחת לאחרת של ילד שלא מלאו לו 6 חודשים תהיה מיידית (ללא תקופת המתנה).
 • חיילים משוחררים-
 • חיילים בשירות חובה (סדיר או קבע) אינם מבוטחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן אינם זכאים לשירותי בריאות בקופות החולים ומקבלים אותם באמצעות משרד הביטחון.
 • על-פי החוק, חייל שמשתחרר חוזר להיות חבר בקופה שאליה השתייך לפני גיוסו. המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי מצה"ל לביטוח הלאומי.
 • חייל שהשתחרר, ולקופת החולים שהוא חבר בה עדיין לא הגיע המידע על שחרורו, ישלח באמצעות פקס, שמספרו: 02-6462029, את צילום תעודת השחרור לאגף הביטוח והבריאות בביטוח הלאומי, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת החולים שהוא חבר בה. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
 • חייל משוחרר יכול לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם במהלך השירות), למידע נוסף ראו מעבר בין קופות חולים.
 • במידה שהחייל המשוחרר אינו חבר בקופת חולים, עליו לפנות לסניף רשות הדואר ולהירשם לקופת חולים על-פי בחירתו, ויהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי.
 • חייל שאינו יודע לאיזו קופה הוא שייך יכול לפנות לאגף הביטוח והבריאות במוסד לביטוח לאומי לצורך בירור הקופה אליה הוא משתייך.
 • אסיר משוחרר חוזר להיות חבר בקופת החולים שאליה השתייך לפני שנאסר.
 • המידע על השחרור מועבר באופן אוטומטי משירות בתי הסוהר לביטוח הלאומי.
 • אם המידע על השחרור עדיין לא הגיע לקופת החולים שהוא חבר בה, עליו לשלוח באמצעות פקס, שמספרו 02-6462029, את תעודת השחרור לאגף הביטוח והבריאות בבטוח לאומי, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לקופת החולים שהוא חבר בה. בתוך 24 שעות מקבלת הפקס תחודש חברותו בקופה.
 • אם האסיר המשוחרר אינו חבר בקופת חולים, עליו לפנות לסניף רשות הדואר כדי להירשם לקופת חולים על-פי בחירתו, ויהיה זכאי לקבל שירותי בריאות באופן מיידי.
 • אם ברצונו לעבור לקופת חולים אחרת (אפשר לעשות זאת גם בעת המאסר), יעשה זאת על-פי כללי המעבר.
 • מי שאינו רשום בקופת-חולים-
 • כדי להירשם בקופת-חולים יש צורך להיות תושב ישראל.
 • לבירור תושבות יש לפנות למוסד לביטוח לאומי (לבירור סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים לחצו כאן).
 • במקרים הבאים, גם מי שאינו רשום בקופת-חולים, לא יצטרך לפנות לביטוח הלאומי לבדיקת תושבות, אלא יוכל להירשם בסניף הדואר:
 • מי שעדיין לא מלאו לו 18 שנים ואחד מהוריו או האפוטרופוס שלו רשום בקופת-חולים ונמצא בישראל.
 • מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא מלאו לו 19 שנים.
 • חייל משוחרר משירות סדיר או משירות קבע, בשנה הראשונה לשחרור.
 • אסיר או עציר משוחררים, בשנה הראשונה לשחרור.
 • עולה חדש, ב-3 החודשים הראשונים לעלייה.

חשוב לדעת

 • קופת החולים חייבת לקבל כל תושב המבקש להירשם בה.
 • מעביד אינו רשאי להתנות עבודה ברישום לקופה מסוימת או לחייב עובד להירשם בקופה מסוימת.
 • מבוטחים רשאים לעבור בין קופות החולים רק לאחר שהיו חברים לפחות 6 חודשים בקופת החולים הקודמת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

 • דואר ישראל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות