ביטוח פנסיוני לעובד עצמאי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד עצמאי רשאי להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון לגיל פרישה וביטוח מוות או נכות
קופות גמל לעצמאים אינן כוללות רכיב פיצויים אלא רק רכיב חיסכון.
עובד עצמאי יכול לקבל הטבות מס עבור הפקדה של עד 16% מהכנסתו לביטוח פנסיוני ועד התקרה הקבועה בחוק
חובה להפריש לביטוח פנסיוני לעצמאים החל מינואר 2017
החל מינואר 2017 חלה חובה על עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד, להפריש שיעור מסוים מהכנסותיהם לצורך ביטוח פנסיוני. אנו נעדכן את המידע המפורט בנושא בתוך ערך זה בקרוב.

בשנת 2008 הוחל הסדר פנסיה חובה על כלל השכירים במשק. אין כיום הסדר דומה המחייב עצמאים להפקיד כספים עבור חיסכון פנסיוני. עם זאת, היות שהיעדר חיסכון לפנסיה עלול להביא לעוני בתקופת הפנסיה, המדינה מתמרצת את העצמאים להפקיד כספים בחסכון פנסיוני ע"י הטבות מס ספציפיות למגזר.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • עובד עצמאי רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדות לקופות הגמל השונות, רק באותה שנה בה בוצעו ההפקדות. לכן חשוב לוודא שהכספים מגיעים אל הגוף הפנסיוני שאצלו מתנהל החיסכון הפנסיוני לפני סוף חודש דצמבר.
  • ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לסוף שנת 2016.
  • ניתן להפקיד לחיסכון פנסיוני גם מעבר לתקרת ההכנסה המוזכרת אך להפקדות אילו אין פטור מתשלום מס.
  • לעצמאי אין רכיב פיצויים בחיסכון כלשכיר, החיסכון שלו כולל רק את רכיב החיסכון.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל