גירושין של בני זוג מאותו מין (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה
הפניה לבית המשפט נדרשת לצורך מחיקת רישומם כנשואים במרשם האוכלוסין
בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית)
הדיון בבית המשפט יתקיים בדלתיים סגורות
למידע נוסף ראו פסק הדין המצוין למטה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בני זוג מאותו מין בלבד אשר שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.
 • חשוב להדגיש: בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית). למידע נוסף ראו:

למי ואיך פונים

 • הדיון בבית המשפט יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם החליט בית המשפט אחרת. למידע נוסף ראו דיון דלתיים סגורות בענייני להט"ב.
 • מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

ערעור

 • ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

 • הסמכות הבלעדית להורות על גירושין בישראל היא של בית הדין הדתי הרלוונטי לדתם של בני הזוג (במקרה של בני זוג יהודים, הסמכות להתיר נישואין היא של הדין הרבני, במקרה של מוסלמים הסמכות היא לבית הדין השרעי, במקרה של דרוזי בתי הדין הדרוזיים וכו'). מכיוון שבית הדין הרבני אינו מכיר בנישואים חד מיניים, הוא אינו יכול להורות על גירושין של מי שנישאו בנישואים כאלה.
  • נכון להיום קיים פסק דין אחד בלבד שעסק בסוגיה זו, ובו נקבע כי הסמכות להורות על מחיקת רישום נישואין של בני זוג מאותו מין היא של בית המשפט לענייני משפחה.
  • מכיוון שפסק דין של בית המשפט לענייני משפחה אינו מחייב בתי משפט אחרים, אין עדיין הלכה מחייבת בסוגיה זו.
 • כאשר בני הזוג נפרדים ויש להם ילדים, עשוי ההורה הלא ביולוגי להיות חייב בתשלום מזונות לילדים הביולוגיים של בן זוגו.
 • ההורה הלא ביולוגי עשוי להיות זכאי לקבלת "צו הורות פסיקתי" המכיר בהורות שלו (באחריות ובחובות) כלפי הילדים הביולוגיים של בו זוגו,וזאת גם לאחר שבני הזוג נפרדו.

פסקי דין