גירושין של בני זוג מאותו מין (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה
הפניה לבית המשפט נדרשת לצורך מחיקת רישומם כנשואים במרשם האוכלוסין
בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית)
הדיון בבית המשפט יתקיים בדלתיים סגורות
למידע נוסף ראו פסק הדין המצוין למטה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • בני זוג מאותו מין בלבד אשר שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל.
  • חשוב להדגיש: בני זוג הטרוסקסואלים אינם יכולים להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה אלא באמצעות בית הדין הדתי, מלבד זוגות שבהם כל אחד מבני הזוג הוא בן דת אחרת או שאחד מבני הזוג לפחות אינו משתייך לעדה דתית כלשהי (יהדות, איסלאם, נצרות והדת הדרוזית). למידע נוסף ראו:
טיפ
גם כאשר בני הזוג לא נרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, עשוי בית המשפט לתת פסק דין הצהרתי כי אינם נשואים וזאת כדי לשקף נכונה את מציאות חייהם

למי ואיך פונים

חשוב לדעת

פסקי דין