גמול עבור שעות נוספות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים זכאים לתוספת תשלום של 25% או 50% משכרם הרגיל עבור עבודה בשעות נוספות בימי חול (בשבת וחג הגמול גבוה יותר), כמפורט בהמשך
אם חל על העובדים הסכם או צו הרחבה הקובע גמול גבוה יותר מזה הקבוע בחוק, יש לנהוג על-פי ההסדר המיטיב יותר עם העובדים
לא ניתן לוותר על הזכות לתוספת תשלום עבור שעות נוספות, ולהסכמה על שכר נמוך מהקבוע בחוק אין תוקף מחייב
ישנן מגבלות על העסקה בשעות נוספות ולא בכל מצב ניתן להעסיק עובד במשך שעות נוספות
במקרה שמעסיק מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין השעות הנוספות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
לפרטים נוספים ראו סעיפים 18-16, 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה

על-פי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, כל עבודה בשעות העוברות את מכסת השעות ביום עבודה מלא או בשבוע עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות ומזכה את העובד שביצע אותה בגמול עבור שעות נוספות.

 • שעות נוספות הן שעות החורגות ממסגרת שעות העבודה הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה:
  • ככלל, יש איסור לעבוד בשעות נוספות, אלא בהתאם לחריגים שהוגדרו בחוק.
  • במקרים בהם העובד עובד שעות נוספות, הוא זכאי לשכר נוסף בשל עבודתו בשעות הנוספות (ראו פירוט בהמשך).
 • אין הבדל אם העובד התחיל לעבוד לפני שעות העבודה הקבועות באותו יום, או נשאר לעבוד אחריהן - ברגע שעבר את המכסה היומית זה ייחשב לו כשעות נוספות.

מי זכאי?

 • עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום, או עבור כל שעה מעבר ל-43 שעות שבועיות. במקומות עבודה שקיימים בהם הסכמים קיבוציים המגדירים יום עבודה כיום שבו עובדים 9 שעות, ישולם גמול שעות נוספות החל מהשעה העשירית.
 • עובד שבמקום עבודתו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה מעבר לשעות שנקבעו ליום עבודה, ובכל מקרה הוא יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור כל שעה שמעבר ל-43 השעות השבועיות.
 • עובד במשמרות לילה זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה השמינית ואילך בכל משמרת.
 • בענפים מסוימים ייתכנו כללים נוספים שנקבעו בהתאם לצווי הרחבה שונים (ראו סעיף הרחבות בהמשך).
 • בכל מקרה, עובד שעבד בשבוע מסוים מעל 43 שעות, יהיה זכאי לגמול שעות נוספות החל מהשעה ה-44 באותו שבוע, גם אם בחישוב יומי הוא לא עבר את המכסה.
דוגמה:

עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 6 ימים ויום עבודה מחושב בו לפי 7.5 שעות ביום עבודה רגיל.

 • העובד השלים 7.5 שעות יומיות בכל אחד מהימים א'-ה'.
 • ביום שישי עבד 7 שעות.
 • סה"כ עבד 44.5 שעות שבועיות.
 • העובד יהיה זכאי לגמול עבור 1.5 שעות נוספות שבועיות (מעבר למכסה של 43 שעות), למרות שבכל יום לא עבר את מכסת השעות היומיות.
דוגמה:

עובד המועסק במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים, ויום עבודה נמשך בו 9 שעות, בהתאם להסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובדים.

 • העובד השלים 9 שעות עבודה בכל אחד מהימים א'-ה'.
 • סה"כ עבד 45 שעות שבועיות.
 • העובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור שעתיים שבהן עבד מעבר למכסה השבועית (של 43 שעות), למרות שבחישוב יומי הוא לא עבר את המכסה (9 שעות ליום).
 • חשוב להדגיש:
  • הדוגמה מתייחסת למקום עבודה שבו נקבע בהסכם קיבוצי שיום עבודה יימשך 9 שעות.
  • במקומות עבודה שבהם אין הסכם קיבוצי הקובע זאת, יימשך יום עבודה 8 שעות ו-36 דקות, והעובד יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות על הזמן שעבד מעבר לשעות אלה בכל יום (כלומר עבור 24 דקות בכל יום).
הסתרתי כאן שורה. לא ברור מה מיוחד בחגים. הזכאות המתוארת זהה לימים רגילים. 8 או 9 (בדיוק כמו בימי חול). בלי קשר לכך שזה צריך להיות 8.6 ולא 9
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2014, 16:05 (IST)

מי לא זכאי?

 • סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שורה של תפקידים שאינם זכאים לגמול שעות נוספות: שוטרים, עובדי שירות בתי הסוהר, עובדי המדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.
 • כמו כן, עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לגמול עבור שעות נוספות, ראו פסק דין בנושא.

גובה הגמול

גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול

 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול הוא:
  • תשלום של 125% משכר שעת עבודה רגילה (כלומר תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.
  • תשלום של 150% (כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה) מהשעה השלישית ואילך.
  • במקרים מסוימים זכאי עובד לתשלום גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.

גמול שעות נוספות עבור עבודה בשבת וחג

 • גובה גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום המנוחה השבועית ובחג הוא:
  • תשלום של 175% משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות (עבור עבודה בשעות נוספות ביום המנוחה השבועי ובחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 25%, ובסה"כ תוספת של 75%).
  • תשלום של 200% מהשעה השלישית הנוספת ואילך. (עבור עבודה בשעות נוספות ביום המנוחה השבועי ובחג זכאי העובד הן לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית ובחג בערך של 50% והן לגמול עבור עבודה בשעה נוספת בערך של 50%, ובסה"כ תוספת של 100% לשכר).
  • בשנת 2012 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הקובע צורת חישוב אחרת לתשלום שעות נוספות בשבת ולפיו עבור השעתיים הראשונות הנוספות בשבת יש לשלם 187.5% ועבור שאר השעות הנוספות יש לשלם 225% . עד כה מדובר בפסק דין יחיד שמאמץ צורת חישוב זו, והוא עומד בסתירה לאופן החישוב שהיה נהוג עד כה לפי פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה. לעיון בפסק הדין לחצו כאן.
 • אם עובד השלים במהלך השבוע את מכסת שעות העבודה המלאה של 43 שעות שבועיות, והוא עובד בנוסף גם ביום המנוחה השבועית או בחג, אזי הוא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור עבודתו ביום המנוחה או החג, כמפורט לעיל, החל מהשעה הראשונה באותו יום.

גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת

 • בע"ע (ארצי) 33791-11-10 נובכוב מיכאל נ' ר-צ פלסט בע"מ פסק בית הדין הארצי לעבודה שכשמדובר בתשלום גמול שעות נוספות בעד שעות עבודה נוספות במשמרת שנייה או במשמרת לילה, ולעובד משולמת תוספת משמרת על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה (כלומר עבור כל שעה רגילה הוא מקבל העובד שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת ולא משכר הבסיס.
דוגמה:
 • בצו ההרחבה בענף הפלסטיקה נקבע שעבור משמרת לילה (עבודה בתחום השעות 06:00 – 22:00) ,זכאי העובד לתוספת שכר שעתית של 40% (כלומר ערך שעה רגילה במשמרת לילה הנה 140% מהשכר הרגיל).
 • אם העובד יועסק בשעות נוספות בתוך משמרת הלילה, יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר השעתי של 140%.
 • עבור 2 השעות הנוספות הראשונות במשמרת לילה - יקבל העובד תוספת של 25% מתוך ערך שעת משמרת לילה רגילה שהנה 140% - כלומר 35% (לפי החישוב 140% X‏ 25%) - ובסה"כ יקבל העובד עבור כל אחת מהשעות הללו שכר השווה ל-175% (לפי החישוב: שעת לילה רגילה 140% + גמול בשיעור 35%).
 • עבור שאר השעות הנוספות במשמרת לילה - יקבל העובד תוספת של 50% מתוך רך שעת משמרת לילה רגילה שהנה 140% - כלומר 70% (לפי חישוב: 140% X‏ 50%) - ובסה"כ יקבל העובד עבור כל אחת מהשעות הללו שכר השווה ל-210% (לפי החישוב: שעת לילה רגילה 140% + גמול בשיעור 70%).

גמול עבור שעות נוספות כשהשכר משולם לפי תוצרת

 • במקרה שהעובד מקבל שכר לפי תוצרת, ישלם לו המעסיק:
  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעתיים הנוספות הראשונות 1.25 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.
  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעות שלאחר מכן 1.5 מהשכר הרגיל עבור אותה יחידה.

מנוחה תמורת גמול שעות נוספות

 • עובד המקבל שכר על בסיס חודשי, בעבודות מסוימות בלבד (המנויות בפיסקה (2) של סעיף 4(א) ובסעיף 4(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה כגון חקלאות, שמירה ועוד) יכול לקבל במקום גמול שעות נוספות, ומבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה:
  • מנוחה של שעה ורבע לפחות, תמורת כל שעה מהשעתיים הנוספות הראשונות שבאותו יום עבודה.
  • מנוחה של שעה וחצי לפחות, תמורת כל שעה נוספת שאחריהן.

אופן חישוב מספר השעות הנוספות של העובד בכל חודש

חישוב מספר השעות הנוספות על בסיס יומי ושבועי ולא על בסיס חודשי

 • חישוב מספר השעות הנוספות חייב להיעשות על בסיס יומי או שבועי בלבד מלבד מקרים של העסקה בשעות גמישות (ראו בהמשך עמוד זה).
 • משמעות הדבר היא שבודקים את מספר השעות שעבד העובד בכל יום ואת סך השעות שעבד במשך השבוע, ולא את מספר השעות החודשיות שעבד.
 • גם אם בחישוב חודשי העובד עבד 186 שעות או פחות, כל אחת מאלה תיחשב כשעה נוספת:
  • כל שעה מעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן 5 ימים
  • כל שעה מעבר לשעות שנקבעו ליום עבודה במקומות עבודה שבהם שבוע העבודה הוא בן 6 ימים
  • כל שעה מעבר ל- 43 שעות שבועיות (אם לא חושבה כבר כשעה נוספת ביום עבודה)
דוגמה:

במקום שמונהג בו שבוע עבודה בן 5 ימים, עובד עבד 186 שעות בחודש שהיו בו 23 ימי עבודה

 • ב-22 ימים הראשונים העובד עבד 8 שעות בכל יום (כלומר, הוא לא השלים את המכסה היומית של 8 שעות ו-36 דקות).
 • ביום האחרון של החודש הוא עבד 10 שעות (כלומר, עבד שעה אחת ו-24 דקות מעבר ליום עבודה מלא של 8 שעות ו-36 דקות).
 • סה"כ השלים העובד מכסה חודשית של 186 שעות עבודה באותו חודש.
 • העובד יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות (25%) בגין הזמן שעבד מעבר למכסה היומית ביום העבודה האחרון (שעה אחת ו-24 דקות), למרות שבחישוב חודשי הוא לא עבר את המכסה הקבועה למשרה מלאה, וזאת מכיוון שחישוב השעות הנוספות נעשה על בסיס יומי.
 • חשוב להדגיש - קודם בודקים את מספר השעות שעבד העובד בכל יום, ורק לאחר מכן את מספר השעות שעבד במשך כל השבוע.
 • אם יתברר שבחישוב היומי עבד העובד מעל 8 שעות ו-36 דקות (או מעל לשעות שנקבעו ליום עבודה במקומות שבהם שבוע העבודה הוא בן 6 ימים), הוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות, גם אם בחישוב השבועי הוא לא עבר את מכסת השעות המלאה (43 שעות שבועיות).
 • לא ניתן לקזז ימים שבהם עבד העובד מספר שעות העולה על המכסה היומית עם ימים שבהם עבד העובד מספר שעות נמוך מזה.
דוגמה:

במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים עובד עבד בשבוע מסוים 43 שעות. בחלק מהימים עבד מעל 8 שעות ו-36 דקות, ובחלק מהימים פחות מכך.

 • ביום ראשון עבד 9 שעות ו-36 דקות (כלומר, שעה נוספת אחת).
 • ביום שני עבד 10 שעות ו-36 דקות (כלומר שעתיים נוספות).
 • ביום שלישי עבד 11 שעות ו-36 דקות (3 שעות נוספות).
 • ביום רביעי וביום חמישי עבד 5 שעות ו-36 דקות, בכל יום (כלומר, החסיר 3 שעות בכל יום, וסה"כ החסיר 6 שעות).
 • סה"כ עבד באותו שבוע 43 שעות. (כלומר בחישוב שבועי הוא לא עבד מעבר למכסת השעות השבועית הקבועה למשרה מלאה).
 • למרות זאת, העובד יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות באותם ימים שבהם עבד מעל 8 שעות ו-36 דקות (שכן החישוב נעשה על בסיס יומי):
  • עבור השעה הנוספת שעבד ביום ראשון יקבל העובד גמול בגובה 25%.
  • עבור כל אחת מהשעות הנוספות שעבד ביום שני יקבל העובד גמול בגובה 25%.
  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות שעבד ביום שלישי יקבל העובד גמול בגובה 25% ועבור השעה השלישית יקבל 50%.
 • במקרה שהעובד עבר הן את המכסה היומית והן את המכסה השבועית של שעות העבודה, הוא יתוגמל על בסיס יומי, כלומר 8.36 השעות הראשונות בכל יום (כולל בימים האחרונים של השבוע) ייחשבו כשעות רגילות ורק השעות שמעבר להן יתוגמלו כשעות נוספות.
דוגמה:

עובד המועסק מעל 43 שעות שבועיות ומעל 8.36 שעות בכל יום במקום שמונהג בו שבוע עבודה של 5 ימים

 • בשבוע מסוים העובד עבד 11 שעות בכל יום.
 • סה"כ השלים העובד 55 שעות שבועיות (כלומר: 12 שעות נוספות מעבר למכסה השבועית של 43 שעות).
 • בחישוב יומי הוא עבד בכל יום 2.24 שעות נוספות בכל יום.
 • לצורך חישוב הגמול בודקים קודם את המכסה היומית, ומתגמלים את השעות הנוספות היומיות:
 • בכל אחד מהימים הוא עבד 2 שעות ו-24 דקות מעבר למכסה היומית:
  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות הוא יקבל גמול בסך 125% מהשכר.
  • עבור 24 הדקות הנוספות שמעבר לשעתיים אלה הוא יקבל גמול בסך 150% מהשכר.
 • אם בנוסף הגיע העובד לעבודה באופן חד פעמי גם ביום שישי, הרי שהוא יקבל גמול שעות נוספות כבר מהשעה הראשונה ביום שישי, שכן הוא כבר עבר את המכסה השבועית:
  • עבור השעתיים הראשונות ביום שישי הוא יקבל 125% מהשכר.
  • עבור כל שעה נוספת הוא יקבל 150%.
 • לא ניתן לקבל פעמיים גמול שעות נוספות עבור אותה שעת עבודה, כלומר שעה נוספת שהיא גם שעה נוספת בחישוב שבועי וגם בחישוב יומי לא תתוגמל פעמיים.
דוגמה:
בדוגמה הקודמת העובד השלים את המכסה השבועית כבר ביום רביעי. כל השעות ביום חמישי הן שעות נוספות בחישוב השבועי, כאשר 2.24 השעות האחרונות באותו יום הן גם שעות נוספות בחישוב יומי. שעות אלה מתוגמלות פעם אחת (כשעות נוספות בחישוב היומי) ולא יתוגמלו פעמיים.
 • עובד יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות גם במקרים שבהם לפי החישוב היומי הוא לא עבר את מכסת השעות, אך בחישוב השבועי הוא כן עבר את מכסת השעות (הדבר רלוונטי בעיקר למי שעובד גם בימי שישי).
דוגמה:

עובד במקום עבודה שמונהג בו שבוע עבודה בן 6 ימים ויום עבודה רגיל מחושב בו לפי 8 שעות

 • העובד עבד 8 שעות בכל יום עבודה רגיל בשבוע (מראשון עד חמישי).
 • ביום שישי עבד 7 שעות.
 • סה"כ השלים 47 שעות שבועיות.
 • העובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור 4 השעות הנוספות שעבד באותו שבוע מעבר ל-43 שעות, וזאת למרות שבחישוב יומי הוא לא עבר את מכסת השעות היומיות.
 • עבור השעתיים הנוספות הראשונות יקבל העובד גמול בגובה 25% ועבור השעתיים הנוספות הבאות יקבל 50%.
דוגמה:

עובד במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים

 • העובד עבד 8 שעות בכל יום בשבוע (מראשון עד חמישי), כלומר פחות מהמכסה היומית.
 • ביום שישי הגיע לעבודה באופן חד פעמי ועבד 5 שעות.
 • סה"כ השלים העובד באותו שבוע 45 שעות שבועיות.
 • העובד יהיה זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעתיים הנוספות שעבד באותו שבוע מעבר ל-43 שעות, וזאת למרות שבחישוב יומי הוא לא עבר את מכסת השעות היומיות (8 שעות ו-36 דקות ביום רגיל).
 • עובד במשרה חלקית במספר מסויים של ימים בשבוע - אם עובד מועסק במשרה חלקית מספר מסויים של ימים בכל שבוע (כשלא מדובר בהעסקה במתכונת של שעות גמישות), לא בודקים כלל את מספר השעות השבועיות, שכן אין משמעות ל"תקרה" השבועית ( 43 שעות) אלא רק לתקרת השעות היומיות הרלוונטית ליום עבודה במקום עבודתו.
דוגמה:

עובד במשרה חלקית במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים

 • העובד מועסק במשרה חלקית 3 ימים בשבוע. בכל יום הוא עובד במשך 9 שעות ו-36 דקות. סה"כ השלים העובד 28 שעות ו-48 דקות באותו שבוע.
 • העובד יהיה זכאי לגמול עבור שעת נוספות (25%) בגין כל שעה שעבד מעבר ל-8 שעות ו-36 דקות (בכל אחד מימי העבודה) - סה"כ 3 שעות באותו שבוע, וזאת למרות שבחישוב שבועי לא עבר את התקרה של 43 שעות.

חישוב מספר השעות הנוספות בהעסקה במתכונת של "שעות גמישות"

 • למרות כל האמור לעיל, בתי הדין לעבודה הכירו במתכונת העסקה של "שעות גמישות", שבה העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום.
 • לשם כך יש לוודא כי מתקיימים מספר תנאים הכרחיים:
  • הסכמה חופשית של הצדדים
  • חוזה עבודה כתוב מראש
  • התחשבנות לפחות אחת לשנה
  • תשלום חודשי קבוע של שכר כאילו עבד העובד חודש מלא "רגיל"
  • הבטחה כי ההסדר מביא תועלת לשני הצדדים
  • היעדר ניצול או כפייה
 • במקרים שבהם לפי הסכם העבודה עובד צריך לעבוד מספר קבוע מראש של שעות בחודש והעובד עצמו בוחר לבצע את העבודה בשעות גמישות, העובד לא יהיה זכאי לקבל גמול עבור שעות נוספות באותם ימים שבהם עבד יותר ממספר השעות הרגילות ביום העבודה, ומשכרו לא יופחתו השעות שבהן נעדר מעבודתו בימים שבהם עבד פחות ממספר השעות הרגילות, כל עוד הוא השלים את מספר השעות החודשי שהיה עליו לעבוד באותו חודש.
 • חשוב להדגיש: מתכונת עבודה בשעות גמישות כוללת הסכמה של העובד והמעסיק על עבודה במועדים הנקבעים על ידי העובד כאשר השכר המשולם הוא שכר בעד עבודה לפי היקף המשרה עליה סיכמו הצדדים. במקרים שבהם העובד אינו חופשי לבחור לעבוד מספר שעות מצומצם ביום אחד ולהשלים את אותן שעות ביום אחר, לא ניתן יהיה לבצע חישוב חודשי של מספר השעות בכל חודש, אלא יש לשלם שעות נוספות עבור כל יום שבו העובד עבד מעבר לשעות הקבועות ליום עבודה במקום עבודתו (בהתאם לשבוע העבודה המונהג במקום העבודה - בן 5 ימים או 6 ימים).
 • ההכרה במתכונת עבודה גמישה נעשתה כאשר המעסיק והעובד מסכימים על מכסת שעות חודשית מבלי לקבוע ימים מסוימים שבהם העובד חייב לבצע את העבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • זכות זו אמורה להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, במקרה שהעסיק עובד בשעות נוספות, בהתאם לדין.
 • על המעסיק לערוך מעקב אחר השעות הנוספות של העובד, ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום השכר הרגיל לבין הגמול עבור השעות הנוספות. יש לציין בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות המדוייק שעבורן משולם הגמול באותו חודש.
 • תשלום גלובלי עבור שעות נוספות - לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר כולל, שכבר מגלם בתוכו תמורה בגין שעות נוספות ו/או חופשה שנתית, אלא בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
 • במקרה שמעביד מפר את חובתו לשלם את התוספת בגין השעות הנוספות:

הרחבות

 • עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
 • עובדים בענף המלונאות: על-פי צו ההרחבה בענף המלונאות שחל על כל העובדים והמעסיקים בענף המלונאות, חצי השעה הראשונה שמעבר ליום עבודה מלא או לשעות משמרת מקוצרות, תיחשב כ"חצי שעה עודפת" שישולם עבורה שכר בשיעור הרגיל. השעתיים שלאחר חצי השעה הראשונה (העודפת) ייחשבו כשעות נוספות שמשולם עבורן גמול בגובה 25%, ועבור השעות הנוספות שמעבר להן ישולם גמול בגובה 50%. יש לשים לב כי בענף המלונאות, יום העבודה הוא בן 8 שעות בלבד בשבוע עבודה של 5 ימים (במקום 8 שעות ו-36 דקות שנקבעו עבור יום עבודה רגיל).

חשוב לדעת

 • לא ניתן להסכים על גמול שעות נוספות נמוך מהקבוע בחוק. להסכמה של העובד על גמול הנמוך מהקבוע בחוק אין שום תוקף משפטי, והעובד רשאי לתבוע מהמעסיק תשלום מלא של הגמול אפילו אם חתם על חוזה המציין גמול נמוך יותר.
 • גמול שעות נוספות משולם רק כאשר מספר השעות היומיות של העובד עולה על 8.36 שעות או שמכסת השעות השבועיות עולה על 43 שעות. הגמול לא ישולם לעובד שהועסק פחות משעות אלה גם אם עבד בפועל יותר ממה שנדרש לפי חוזה העבודה או לפי היקף משרתו (כל עוד סך השעות היומיות שלו לא עלה על 8.36 שעות וסך השעות השבועיות שלו לא עלה על 43 שעות).
דוגמה:
עובד במשרה חלקית המועסק 6 שעות בכל יום, נדרש ביום מסוים להישאר בעבודה שעתיים נוספות, כלומר סך הכל עבד באותו יום 8 שעות. העובד לא זכאי לגמול שעות נוספות עבור השעתיים הנוספות, מכיוון שסך השעות היומיות שעבד לא עולה על 8.36 שעות (גם אם מדובר בשעתיים מעבר לשעות העבודה הרגילות שלו).
דוגמה:
 • עובדת לאחר חופשת לידה זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה (שעת הורות).
 • תקן יום עבודה מלא למי שעובדת 5 ימים בשבוע הוא 8.36 שעות (ללא הפסקה), ולכן במשך תקופה זו העובדת רשאית לעבוד 7.36 שעות ביום ולקבל שכר כאילו עבדה 8.36 שעות.
 • אם העובדת תעבוד 8.36 שעות, היא לא תהיה זכאית לגמול שעות נוספות עבור השעה האחרונה, מכיוון שאין מדובר בשעה נוספת (שעה נוספת היא רק מעבר ל-8.36 שעות).
 • אם העובדת תעבוד מעל 8.36 שעות, היא תהיה זכאית לגמול שעות נוספות עבור השעות שמעבר ליום עבודה מלא.
 • על פי סעיף 5(ב) לצו הרחבה בדבר מעבר לשבוע עבודה מקוצר שעות בהן נעדר העובד בתשלום (כגון : חופשה שנתית בתשלום , ימי מילואים, חגים שיש חובה לשלם עבורם על פי החוק), נחשבות כשעות עבודה לצורך חישוב 43 השעות השבועיות. כלומר, לצורך חישוב מכסת השעות השבועית, עובד שלא יעבוד באחד מהימים האלה יחשב כמי שמילא את מכסת השעות היומיות שלו באותו יום.
 • אם חל על העובד הסכם או צו הרחבה שנקבע בו גמול גבוה יותר מזה הקבוע בחוק, יש לנהוג על-פי ההסדר המיטיב ביותר עם העובד.
 • ככלל זמן הנסיעה לעבודה (הן בטיסה והן בנסיעה ברכב) אינו נחשב לזמן עבודה, והעובד אינו זכאי לשכר עבור שעות אלה, מלבד נסיבות מיוחדות. למידע נוסף ראו תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה.
 • פסקי דין

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים