גמלה חודשית לחסיד אומות העולם (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חסיד אומות העולם זכאי לתגמול חודשי בסך 9,906 ש"ח (נכון ל- 2018)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אדם שהוכר על-ידי "יד ושם" כחסיד אומות העולם, והוא יושב בישראל, וכן שאיריו, זכאים לתגמול חודשי בגובה השכר הממוצע - 9,906 ש"ח, נכון ל- 2018.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על מנת לממש את ההטבות הקבועות בחוק, יש לקבל הכרה כחסיד אומות העולם.
  • לאחר ההכרה, מועברת על ידי "יד ושם" בקשה לקבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי.
  • הגמלה תשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי מהראשון לחודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת תגמול.
דוגמה
חסיד אומות העולם הגיש בקשה לביטוח הלאומי ב - 15 לחודש מרץ. הוא נמצא זכאי לקבלת תגמול ויחל לקבלו מה - 1 לחודש מרץ.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות