גמלת זיקנה מיוחדת לעולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תושב ישראל שאינו זכאי לקצבת זיקנה מפני שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, עשוי להיות זכאי לגמלה מיוחדת
שיעורי הגמלה זהים לשיעורי קצבת זיקנה בסיסית: 1,531 ש"ח עד גיל 80 ו- 1,617 ש"ח מגיל 80 ומעלה (נכון ל- 2017)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

תושב ישראל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60 ולכן הוא אינו מבוטח בביטוח זיקנה ואינו עונה על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה, עשוי להיות זכאי לגמלה מיוחדת, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן.

 • שיעורי הגמלה המיוחדת זהים לשיעורי קצבת הזיקנה הבסיסית: 1,531 ש"ח עד גיל 80 ו- 1,617 ש"ח מגיל 80 ומעלה, נכון לשנת 2017.

מי זכאי?

 • מי שאינו מבוטח בביטוח זיקנה, כי עלה לארץ לאחר גיל 62-60 (ראו טבלה בהמשך) ועונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה
  • למי שטרם הגיע לגיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה - הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המירבית או הוא בן 70 ומעלה והכנסתו מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המירבית כפול 3.
  • ההכנסות שלא מעבודה שלו ושל בת זוגו הגרה עמו אינן עולות (או עולות רק במעט) על שיעור קצבת הזיקנה בתוספת השלמת הכנסה.
  • לגברים: הגבר ובת זוגו אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או שבת הזוג מקבלת קצבת זיקנה, או שהיא הגיעה לגיל הזכאות לקצבת זיקנה והיא מקבלת קצבת נכות מעבודה.
  • לנשים: האישה ובן זוגה אינם מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
   • אישה נשואה שנולדה לפני יום 01.08.1932 אינה זכאית לגמלה.
   • אישה נשואה שנולדה אחרי יום 01.08.1932 תהיה זכאית לגמלה בהגיעה לגיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה (בתנאי שבעלה אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי).
 • בני זוג מאותו מין: ניתן לשלם גמלת זיקנה מיוחדת לכל אחת מבנות זוג (נשים בלבד), כאשר כל אחת מהן עלתה בהיותה מעל לגיל 62 וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3(א) (1) להסכם לתשלום גמלאות מיוחדות. לא ניתן לשלם תוספת בעד בן זוג החי בזוגיות חד מינית. להרחבה ראו: גמלת זיקנה מיוחדת לעולות ובנות זוגן.
 • תושבים חוזרים: תושב ישראל שירד מהארץ וחזר ולא צבר תקופת אכשרה, עשוי להיות זכאי, בתנאים מסוימים, לגמלת זקנה מיוחדת.
קראתי את ההסכם לתשלום גמלאות מיוחדות ולא הבנתי למה הגמלה ניתנת רק לנשים ולא לגברים, ולא ברור לי מהנוסח של הפסקה (שמצוטטת מתוך המסמך של ביטוח לאומי} אם הגמלה ניתנת רק לעולה.
הערה מאת שרון הורנשטיין 17:10, 2 במאי 2012 (IDT)

זכאות על-פי גיל העלייה לארץ

 • מי שעלה לארץ לאחר גיל 62-60, בהתאם לתאריך הלידה כמפורט בטבלה הבאה, אינו מבוטח בביטוח זיקנה, ועשוי להיות זכאי לגמלת זיקנה מיוחדת.
תאריך הלידה הגיל בעת העלייה לארץ שאינו מאפשר להיות מבוטחים בביטוח זיקנה
עד יוני 1944 מעל 60
בין יולי לאוגוסט 1944 מעל גיל 60 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1944 לאפריל 1945 מעל גיל 60 ו-8 חודשים
בין מאי לדצמבר 1945 מעל גיל 61
בין ינואר לאוגוסט 1946 מעל גיל 61 ו-4 חודשים
בין ספטמבר 1946 לאפריל 1947 מעל גיל 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 ואילך מעל גיל 62
דוגמה:
 • אישה שנולדה באפריל 1946:
  • אם עלתה לארץ בגיל 61 ו-3 חודשים, היא עשויה להיות מבוטחת בביטוח זיקנה ולקבל קצבת זיקנה בהתאם לשאר תנאי הזכאות.
  • אם עלתה לארץ בגיל 61 ו-5 חודשים, אין לה אפשרות להיות מבוטחת בביטוח זיקנה ולקבל קצבת זיקנה, אולם היא עשויה להיות זכאית לגמלת זיקנה מיוחדת בהתאם לשאר תנאי הזכאות שצויינו לפני כן.

תהליך מימוש הזכות

 • שכירים -
 • תלושי שכר או אישורי מעביד מכל תקופת עיסוק ובפרט מהשנתיים שלפני הגשת התביעה.
 • במקרה של הפסקה או צמצום בהיקף עבודה, יש לצרף אישור מעביד על כך.
 • במקרה שקיימת הכנסה מהשכרת נכס יש לצרף את חוזה השכירות.
 • במקרה שקיימות הכנסות מריבית ו/או דיווידנדים, יש לצרף אישור מתאים על כך.
 • במידה שמבקשים במסגרת התביעה תוספת עבור ילד שהגיע לגיל 18, יש לצרף את האישורים הבאים:
 • אישור מבית הספר על לימודים, אם לא מלאו לילד 20 ורוב עיסוקו מוקדש לסיום לימודים על-יסודיים.
 • אישור משלישות צה"ל או מקצין העיר על תאריכי גיוס ושחרור - אם הילד לא הגיע לגיל 22 והוא משרת בשירות חובה.
 • אישור על שירות לאומי - אם הבת משרתת בשירות לאומי.
 • אישור על ילד שהנו שוחר במסגרת קדם-צבאית, עתודאי או מתנדב בשנת שירות.
 • במקרה שמבקשים במסגרת התביעה גם תביעה לקבלת השלמת הכנסה יש למלא את טופס התביעה להשלמת הכנסה המצורף לטופס התביעה.
 • את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • הגמלה משולמת ב-28 בכל חודש, ורק מתחילת החודש שבו הוגשה התביעה.
 • במעבר מקצבת נכות לגמלת זיקנה מיוחדת, הגמלה תשולם החל ממועד הפסקת תשלום קצבת הנכות.

מבוטחים בביטוח סוציאלי במדינות אמנה

המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
שד' וייצמן 13, ת"ד 90009 ירושלים 9190901

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


endarticle