גמלת ילד נכה לילדים הזקוקים לסיוע בתקשורת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ילדים מגיל 3 שנים עד גיל 18 ו-3 חודשים הזקוקים לסיוע בתקשורת בשל אי יכולתם לדבר זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%
סכום הגמלה הוא 2,569 ש"ח, נכון לשנת 2018
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

ילדים מגיל 3 שנים עד גיל 18 ו-3 חודשים הזקוקים לסיוע בתקשורת בשל היעדר של יכולת לתקשורת מילולית (דיבור) זכאים לגמלת ילד נכה בשיעור של 100%. גמלת ילד נכה גמלת ילד נכה

ועדה רפואית

לילד עד גיל 3
או
לילד מעל גיל 3

במקרים מסויימים ייתכן
דיון בוועדה ללא נוכחות הילד
קבלת הודעה על החלטת הוועדה
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הגמלה
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת

מי זכאי?

  • ילד מגיל 3 שנים עד גיל 18 ו-3 חודשים הזקוק לסיוע בתקשורת עם הזולת, בשל היעדר מוחלט של יכולת לתקשורת מילולית המקובלת בקרב בני גילו.
  • בנוסף, צריכים להתמלא תנאי הזכאות הכלליים (ראו סעיף תנאי זכאות נוספים בערך הכללי של גמלת ילד נכה).

הכנות נדרשות

  • לקראת הגשת התביעה יש להכין בדיקות ומסמכים רלוונטיים.
  • לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית, ניתן לקבל ייעוץ חינם במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מסמכים נדרשים

נתון:ריכוז מידע על מחלות

תהליך מימוש הזכות

גמלת ילד נכה

משפחות עם יותר מילד אחד נכה

גמלת ילד נכה

חשוב לדעת

גמלת ילד נכה

פסקי דין

ארגוני סיוע

אוטיסטים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים