גמלת ניידות לאחר גיל הפרישה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מקבלי גמלת ניידות שהגיעו לגיל הפרישה (לעניין ניידות) זכאים בתנאים מסויימים להטבות במסגרת הגמלה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

לפי הסכם הניידות לא ניתן להגיש לראשונה תביעה לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה לעניין ניידות.

  • מקבלי גמלת ניידות שהגיעו לגיל הפרישה לעניין ניידות יהיו זכאים להמשך קבלת ההטבות הניתנות במסגרת הגמלה, או לחלקן, בתנאים שיפורטו להלן.

מי זכאי?

  1. הוא קיבל קצבת ניידות בסמוך להגיעו לגיל הפרישה.
  2. הוא קיבל הלוואה עומדת ב- 4 השנים שקדמו לגיל הפרישה.
  3. הוא קיבל הלוואה עומדת לרכב שעדיין נמצא ברשותו ובבעלותו.
  • מי שעומד בתנאים שצויינו והגיע לגיל 65 לפני יום 01.01.2002:
    • אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף, מסוגל לנהוג ונוהג ברכבו, הוא ימשיך לקבל את כל ההטבות שבמסגרת הגמלה.
    • אם אין לו רישיון נהיגה, הוא עשוי להיות זכאי להלוואה עומדת בלבד, בכפוף לתנאי ההלוואה.

גורמי ממשל