גמלת סיעוד רמה ב' (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שיעורי גמלת סיעוד נחלקים ל-3 רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד ברמה ב' היא גמלה בשיעור 150% ששוויה 16 שעות טיפול שבועיות (16 יחידות שירות), או 8 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו
מעסיקים של מטפל ישראלי זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת שעות טיפול

שיעורי גמלת הסיעוד (רמה א', רמה ב' או רמה ג') נקבעים על פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

  • גמלת סיעוד ברמה ב' היא גמלה בשיעור של 150%.
  • שוויה של הגמלה הוא 16 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית (ישראלי או עובד זר), או 8 שעות מטפל (8 יחידות שירות) - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
דוגמה
קשיש בן 84 שאינו מסוגל להתלבש, לאכול או להתקלח ללא עזרה של אדם אחר.

מבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה ב', כלומר ל- 16 שעות טיפול שבועיות (16 יחידות שירות).

הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 8 שעות שבועיות (8 יחידות שירות).
  • מקבל גמלת סיעוד ברמה ב' המעסיק מטפל ישראלי זכאי, בהתאם לתנאים, לתוספת של 3 שעות טיפול שבועיות (או לתוספת של 1.5 שעות שבועיות למקבל גמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו). למידע נוסף, ראו תוספת שעות טיפול אישי למקבלי גמלת סיעוד המעסיקים מטפל ישראלי.
  • למי שבוחר לבקר במרכז יום, ביקור יומי במרכז שווה בערכו ל-2.75 שעות טיפול בבית (2.75 יחידות שירות).
  • ניתן לבקר במרכז יום עד 5.5 ימים בשבוע, או עד 2 ימים בשבוע- למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
  • ההרכב של כלל שירותי הגמלה שיינתנו למבוטח נקבע בהתאם לצרכיו על-ידי ועדה מקצועית.
  • מעסיק של מטפל צמוד רשאי לקבל גמלה בכסף לצורך העסקה ישירה של המטפל, וכן לבחור אם לשלב את קבלת התשלום בשאר שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה. למידע נוסף, ראו גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד.

מי זכאי?

טיפ
על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי, למבוטחים בני 90 ומעלה הזכאים לגמלת סיעוד ברמה ב', רמת הזכאות תועלה אוטומטית לדרגה המקסימלית, כלומר הם יהיו זכאים לגמלת סיעוד רמה ג'.

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה ברמות א'/ב'/ג'
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמה א' או ב'
ניתן לבקש בדיקה מחדש

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של אגף הרווחה - עיריית ירושלים, בתרומת עמותת משוב.