גמלת סיעוד רמה ג' (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שיעורי גמלת סיעוד נחלקים לשלוש רמות, בהתאם למידת תלותו של המבוטח בזולת או דרגת ההשגחה שהוא זקוק לה
גמלת סיעוד ברמה ג' היא גמלה בשיעור של 168% (הגבוה ביותר), ששוויה 18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות), או 9 שעות טיפול (יחידות שירות) למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו
מעסיקים של מטפל ישראלי זכאים, בהתאם לתנאים, לתוספת שעות טיפול
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

שיעורי גמלת הסיעוד (רמה א', רמה ב' או רמה ג') נקבעים על פי מידת התלות של המבוטח בזולת, או מידת ההשגחה שהוא זקוק לה (בהתאם לתוצאות מבחן התלות שנערך לו).

  • גמלת סיעוד ברמה ג' היא הגמלה בשיעור הגבוה ביותר - 168%.
  • שוויה של הגמלה הוא 18 שעות שבועיות ("יחידות שירות") של מטפל אישי בבית (ישראלי או עובד זר), או 9 שעות מטפל (9 יחידות שירות) - למי שזכאי לגמלה מופחתת בשל גובה הכנסותיו.
דוגמה:

קשיש שמבחינה תפקודית נמצא כי הוא זכאי לגמלה ברמה ג', כלומר ל-18 שעות טיפול שבועיות (18 יחידות שירות).

הכנסותיו החודשיות הן בסך 10,000 ש"ח, ולכן נקבע כי הוא יהיה זכאי לגמלה מופחתת בהיקף של 9 שעות שבועיות (9 יחידות שירות).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה ברמות א'/ב'/ג'
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמה א' או ב'
ניתן לבקש בדיקה מחדש

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של אגף הרווחה - עיריית ירושלים, בתרומת עמותת משוב.