גמלת שאירים מיוחדת (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גמלה זו משולמת לשאירים אם הנפטר עלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה.
חשוב להגיש את התביעה לקבלת הגמלה סמוך למועד הפטירה.
שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת שאירים ללא תוספת וותק.
ראו מידע נוסף באתר המוסד לביטוח לאומי

גמלה מיוחדת משולמת לאלמנה של תושב ישראל אשר גם היא תושבת ישראל, אם בעלה לא היה מבוטח מאחר ועלה ארצה בגיל 60-62 ומעלה, כמפורט בטבלה הנמצאת כאן. זאת אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • המנוח היה תושב קבע, שעלה לארץ לפי חוק השבות ונעשה תושב ישראל לאחר שמלאו לו 60 שנים.
 • עמידה במבחני הכנסות.
 • האלמנה והילדים אינם מקבלים קצבה אחרת, או שמקבלים קצבה אחרת בסכום נמוך.

מי זכאי?

 • השאירים הזכאים הם: אלמנה או יתום של המנוח.
 • אם נפטרה עקרת בית נשואה שעלתה לארץ לאחר גיל 60-62, שאיריה לא יהיו זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.
 • אם נפטרה עולה שאינה עקרת בית, רק ילדיה יהיו זכאים לגמלה.
 • אלמנה ללא ילדים שאינה זכאית לגמלת שאירים מיוחדת בגלל שגילה פחות מ-40, תקבל מענק שאירים (36 קצבאות חודשיות).
 • במקרה של בני זוג מאותו מין: בת זוג של מי שנפטרה זכאית לגמלה. בני זוג (גברים) מאותו מין אינם זכאים לגמלה זו.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את גמלת השאירים המיוחדת, יש למלא טופס תביעה לגמלת שאירים מיוחדת. ניתן להוריד את הטופס מכאן.
 • לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
 • את התביעה מגישים בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים.
 • לטופס התביעה לגמלת שאירים מיוחדת מצורף טופס תביעה להשלמת הכנסה.
  • בטופס מצויינת רשימת המסמכים שיש לצרף אליו.
  • אין חובה למלא טופס זה.

חשוב לדעת

 • חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.
 • גובה הגמלה נקבע על פי גילה של האלמנה ומספר ילדיה, בדומה לקצבת שאירים.
 • במקרה של בני זוג מאותו מין, תשולם גמלת שאירים מיוחדת רק לבנות זוג, כאשר אחת מבנות הזוג נפטרה. לא תשולם גמלת שאירים מיוחדת לבני זוג גברים.

מועד התשלום

 • גמלה מיוחדת תשולם רק בעד התקופה שתחילתה באחד לחודש שבו הוגשה הבקשה.
 • הגמלה תשולם החל בראשון לחודש שבו נפטר האדם שמכוחו משולמת הגמלה, בתנאי שהבקשה הוגשה תוך שלושה חודשים לאחר תום החודש בו הוא נפטר.
 • אם הנפטר שמזכה בגמלת שאירים מיוחדת קיבל גמלת זקנה מיוחדת, ניתן לקבל קצבת שאירים מהראשון לחודש בו נפטר, אך לא יותר מ – 12 חודשים רטרואקטיבית.

מקבלת גמלה היוצאת לחו"ל

זכאותה להמשך תשלום גמלת השאירים המיוחדת תיבדק על-פי תקופת שהותה בחו"ל:

 • אם היא שוהה בחו"ל באופן זמני וממשיכה להיות תושבת ישראל, היא תמשיך לקבל את הגמלה המיוחדת עבור החודש בו יצאה לחו"ל וחודש קלנדרי אחד אחריו. לאחר מועד זה תופסק הגמלה. הגמלה תחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו תחזור לארץ.
 • אם היא שוהה בחו"ל זמן ממושך וחדלה להיות תושבת ישראל, תופסק הגמלה מהחודש שבו יצאה מן הארץ. הקצבה תחודש רק אם תוכר שוב כתושבת ישראל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות