דייר מוגן (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דייר מוגן הוא שוכר שחוק הגנת הדייר חל עליו

דייר מוגן הוא אחד מאלה:

 • אדם המחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי מפתח (הדיירים המתגוררים בדמי מפתח לא מקבלים זכויות בעלות בנכס).
 • דייר שלא שילם דמי מפתח אך נכנס לנכס המדובר לפני שנת 1940.
 • דייר שהיה זכאי להחזיק בנכס עד ליום 20.08.1968, ושבחוזה השכירות לא צויין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו.
 • דייר שנכנס לנכס לאחר יום 20.08.1968, ובחוזה השכירות נכתב כי יקבל מעמד של דייר מוגן.
 • כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי (דייר ממשיך).
 • לפרטים על זכויות הדייר המוגן, ראו חוק הגנת הדייר.

חובות הדייר המוגן

 • על הדייר להקפיד על עמידה בתנאי החוזה שנחתם בתחילת השכירות.
 • על הדייר לשלם את התמורה הנדרשת במועד ובדרך שנקבעה על ידי בעל הבית (התמורה הנדרשת יכולה לכלול תשלום עבור השירותים אותם התחייב לספק בעל הבית).
 • אסור לדייר לנטוש את הנכס אחרת יסתכן באיבוד זכויותיו.
 • על הדייר לשאת בחלקו בהוצאות הנדרשות לתיקונים בנכס, בעל הבית הוא שחייב על פי החוק לשמור על תחזוק הבית במצב תקין.
 • החוק מונה רשימה של תיקונים אותם חייב בעל הבית לבצע. הוצאות התיקונים מתחלקות חצי על בעל הבית וחצי על הדייר כאשר מדובר בתיקונים יסודיים החשובים לשמירת הבית, כגון:
  • תיקון ביסוס שהתערער וגרם לסדקים בקירות או לשקעים ברצפה.
  • תיקון פגמים במבנה של הבניין.
  • תיקונים בקירות חיצוניים: סדקים, ציפוי וחידוש ציפוי, תיקוני קיר, מעקות ותחתית מרפסות, נגרות ומסגרות חוץ.
  • תיקונים בחדרי כניסה ומדרגות: שקיעת רצפה ותיקון מדרגות, קירות, תקרות, מעקות, נגרות ומסגרות, סיוד וצביעה, תיקון מתקן תיבות המכתבים.
  • תיקונים בגג: בידוד, זיפות, הלבנה או צביעה, מערכת הניקוז, מרזבים ופחחות, מעקה הגג, סיכוך ומבנה (בגג משופע כגון רעפים אסבסט וכו').
  • תיקונים בחצר: מתקני אשפה, קירות תומכים וגדרות, דרכי גישה לבית ולמקלט, מערכת הניקוז.
  • תיקוני אינסטלציה: צינורות מים ראשיים ואביזריהם, מערכת הביוב בחצר.
  • תיקוני חשמל: תיקון קווי החשמל מהקו הראשי למונה הראשי של הדייר.
  • תיקון פגמים בחלקים משותפים (מקלטים, מחסנים, מרתפים וכו').
 • לגבי תיקונים שלא צוינו ברשימה הנ"ל, יש להבחין בין שני סוגים:
  • תיקון בתוך הדירה, שמימונו יהיה על חשבון הדייר.
  • תיקון מחוץ לדירה, שמימונו יהיה על חשבון בעל הבית.

חקיקה ונהלים