דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית כגון: שכיר ועצמאי, שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת קיימים כללים מיוחדים לקביעת שיעור דמי הביטוח הלאומי
דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים
  • תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.
  • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
  • קיימים מבוטחים שנופלים ליותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אילו מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
  • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים, ואשר יש להם מקורות הכנסה מסוגים שונים, כגון: הכנסה כשכיר, הכנסה עצמאי, הכנסה מפנסיה מוקדמת, הכנסה שלא מעבודה וכיו"ב.

למי ואיך פונים

  • למידע נוסף ראו:

שלבי ההליך

  • לפירוט הדרכים לתשלום דמי הביטוח ראו כאן.

שיעור דמי הביטוח

  • הכללים לחישוב שיעור דמי הביטוח מפורטים באתר הביטוח הלאומי בהתאם למעמדו של המבוטח ומקור הכנסותיו.
  • למידע נוסף ראו:

חשוב לדעת


תודות

אתר המוסד לביטוח לאומי