דמי ביטוח לאומי לבעל עיסוקים מעורבים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למבוטחים בעלי כמה עיסוקים או מקורות הכנסה בו זמנית כגון: שכיר ועצמאי, שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת קיימים כללים מיוחדים לקביעת שיעור דמי הביטוח הלאומי
דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

  • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
  • ישנם מבוטחים העונים על יותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אלה מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
  • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מבוטחים בעלי עיסוקים מעורבים שיש להם מקורות הכנסה מסוגים שונים, כגון: הכנסה כשכיר, הכנסה עצמאי, הכנסה מפנסיה מוקדמת, הכנסה שלא מעבודה וכיו"ב.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

שיעור דמי הביטוח

חשוב לדעת


תודות

אתר המוסד לביטוח לאומי