דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

למקבלי פנסיה מוקדמת שהם בעלי עיסוקים או מקורות הכנסה נוספים (כגון מקבל פנסיה מוקדמת העובד כעצמאי או כשכיר), נקבע שיעור דמי הביטוח הלאומי בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסות מעיסוקים אלה

תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי.

 • סוגי מעמד עיקריים: עובד שכיר, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה, או שהוא ללא הכנסות. לכל מעמד יש הגדרה ותנאים על מנת להיכלל במעמד.
 • ישנם מבוטחים העונים על יותר מהגדרה אחת של מעמד ביטוחי. מבוטחים אלה מכונים "בעלי עיסוקים מעורבים".
 • דמי הביטוח לבעלי עיסוקים מעורבים נקבעים לפי כללים בהתאם לסוגי העיסוקים וגובה ההכנסה מהעיסוקים השונים.
טיפ:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מקבל פנסיה מוקדמת (כולל פנסיה בשל נכות או אובדן כושר עבודה), שיש לו גם הכנסה ממקורות נוספים.

אופן חישוב דמי הביטוח ושיעורם

עצמאי המקבל גם פנסיה מוקדמת

 • הכנסתו כעובד עצמאי תחוייב בדמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המירבית.
 • אם הכנסתו כעצמאי עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחוייב בדמי ביטוח לאומי.
 • אם הכנסתו כעצמאי נמוכה מההכנסה המירבית, אזי הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחוייב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה.
 • החל ב-01.02.2004 תחוייב מלוא הכנסת הפנסיה, וזאת לאחר שלקחנו בחשבון את הכנסתו כעצמאי. למידע על שיעור דמי ביטוח לאומי למקבלי פנסיה מוקדמת ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת).
דוגמה:
 • עובד שיצא לפנסיה מוקדמת מקבל פנסיה בסך 4,000 ש"ח ובנוסף ממשיך לעבוד כעצמאי ומשתכר מעבודתו זו 5,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית משני מקורות אלה היא 9,000 ש"ח.
 • קודם תחוייב הכנסתו כעצמאי בסך 5,000 ש"ח. מאחר ומדובר בסכום שאינו עולה עולה על 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח), תחויב ההכנסה עצמאי על פי השיעורים המופחתים הנהוגים עבור עובד עצמאי: 9.82% (מתוכם 6.72% דמי ביטוח לאומי, ו-3.1% דמי ביטוח בריאות).
 • בגין הכנסתו מפנסיה מוקדמת הוא יחוייב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (בסך 5,000 ש"ח), כלומר, הפנסיה תחוייב בתשלום כשם שמחייבים פנסיה מוקדמת החל מ-5,001 ש"ח ועד 9,000 ש"ח:
 • החלק שעד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח) יחויב על פי השיעור המופחת: 3.49% - מתוכם 0.39% דמי ביטוח לאומי ו-3.1% דמי ביטוח בריאות. כלומר, 297 השקלים הראשונים מהפנסיה (מ-5,001 ועד 5,297 ש"ח) יחוייבו בשיעור המופחת הנ"ל.
 • יתרת הכנסתו מהפנסיה המוקדמת בסך 3,703 ש"ח (סה"כ הכנסתו מהפנסיה (4,000 ש"ח) פחות 297 ש"ח שחויבו בשיעור המופחת) יחויבו בדמי ביטוח לאומי לפנסיה על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
דוגמה:
 • עובד שיצא לפנסיה מוקדמת מקבל פנסיה בסך 4,000 ש"ח ובנוסף ממשיך לעבוד כעצמאי ומשתכר מעבודתו זו 6,000 ש"ח נוספים. סה"כ הכנסתו החודשית משני מקורות אלה היא 10,000 ש"ח.
 • קודם תחוייב הכנסתו כעצמאי בסך 6,000 ש"ח.
 • עד השכר הממוצע (5,297 ש"ח) תחויב הכנסתו כעצמאי על פי השיעור המופחת: 9.82% (מתוכם 6.72% דמי ביטוח לאומי, ו-3.1% דמי ביטוח בריאות).
 • יתרת ההכנסה בסך 703 ש"ח (מ-5,298 ש"ח עד 6,000 ש"ח) תחויב בשיעורים המירביים הנהוגים עבור עצמאי: 16.23% שמתוכם (11.23% עבור ביטוח לאומי, ו-5% עבור דמי ביטוח בריאות).
 • הכנסתו מפנסיה (4,000 ש"ח) תחויב על פי השיעורים לדמי ביטוח למקבלי פנסיה מוקדמת לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי (6,000 ש"ח). כלומר, הכנסתו מפנסיה תחויב כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מוקדמת בסכומים שהחל מ-6,001 ש"ח ועד 10,000 ש"ח).
 • מאחר שהכנסתו מפנסיה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח), היא תחויב בדמי ביטוח לאומי לפנסיה על פי השיעור המירבי: 11.79% - מתוכם 6.79% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
 • בתקופה מ- 01.07.2002 ועד 30.06.2003 יחוייב על בסיס מחצית הכנסתו מפנסיה ללא הגבלה של ההכנסה המירבית.
 • מקבל פנסיה מוקדמת שיש לו הכנסה שלא מעבודה

  • כבעל הכנסה שלא מעבודה, יחוייב עד לגובה ההכנסה המירבית.
  • אם הכנסתו שלא מעבודה עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו מפנסיה לא תחוייב בדמי ביטוח לאומי.
  • אם הכנסתו שלא מעבודה נמוכה מההכנסה המירבית, אזי הכנסתו מפנסיה תחויב על פי שיעורי דמי הביטוח למקבלי פנסיה וזאת לאחר שלקחנו בחשבון את הכנסתו שלא מעבודה ועד גבולות ההכנסה המירבית.
  • הכנסתו מפנסיה עד 31.01.2004 תחוייב בדמי ביטוח על בסיס מחצית הפנסיה.
  • כללים אלה יחולו על מי שעונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. עונה להגדרה של פנסיונר.
  2. יש למבוטח הכנסה שלא מעבודה העולה על 15% מהשכר הממוצע. השכר הממוצע נכון ל-2013 הוא 8,724 ש"ח.
  3. טרם מלאו 65 שנים לגבר ו-60 שנה לאישה.
  מה קורה אם הכנסתו שלא מעבודה עולה על 15 אחוזים מהשכר הממוצע?
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 30.06.2013, 09:44 (IDT)
  דוגמה:
  • אדם מקבל פנסיה מוקדמת בסך 3,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 7,000 ש"ח.
  • קודם תחויב הכנסתו שלא מעבודה בסך 7,000 ש"ח
  • עד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח) תחויב הכנסה זו על פי השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה - 9.61%. סה"כ 509 ש"ח.
  • יתרת ההכנסה שלא מעבודה בסך 1,703 ש"ח (7,000-5,297) תחויב על פי השיעור המירבי - 12%. סה"כ 204.36 ש"ח.
  • הכנסתו מהפנסיה (3,000 ש"ח) תתווסף על הכנסתו שלא מעבודה, והיא תחויב כפי שמחייבים הכנסה מפנסיה החל מ-7,001 ש"ח ועד 10,000 ש"ח.
  דוגמה:
  • אדם מקבל פנסיה מוקדמת בסך 8,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה שלא מעבודה בסך 2,000 ש"ח.
  • קודם תחויב הכנסתו שלא מעבודה בסך 2,000 ש"ח.
  • הכנסתו מהפנסיה (8,000 ש"ח) תתווסף על הכנסתו שלא מעבודה, והיא תחויב כפי שמחייבים הכנסה מפנסיה החל מ-2,001 ש"ח ועד 10,000 ש"ח.
  • עבור ההכנסה מ-2,001 ש"ח ועד 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח) - סה"כ 3,297 ש"ח - יחויב המבוטח על פי השיעור המופחת של דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה (בפרישה מוקדמת) - 3.49%. סה"כ 115 ש"ח (3,297 ש"ח X‏ 3.49%).
  • יתרת ההכנסה מפנסיה (4,703 ש"ח) תחויב על פי השיעור המירבי של דמי ביטוח מפנסיה - 11.79%. סה"כ 554.50 ש"ח (4,703 ש"ח X‏ 11.79%).

  עובד שכיר שהוא גם עצמאי וגם מקבל פנסיה

  • כעובד שכיר יחויב המבוטח על שכרו עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
  • כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
  • כמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר ועובד עצמאי, וזאת רק אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המרבית. אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי עולות על ההכנסה המירבית, הכנסותיו מפנסיה לא יחויבו בתשלום דמי ביטוח.
  • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות לחצו כאן.

  עובד שכיר שיש לו הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה

  • כעובד שכיר יחויב המבוטח בדמי ביטוח על שכרו עד לגובה ההכנסה המירבית.
  • אם הכנסתו כשכיר עולה על ההכנסה המירבית, הכנסתו האחרת לא תחויב בתשלום דמי ביטוח.
  • אם הכנסתו כשכיר נמוכה מההכנסה המירבית, הכנסתו שלא מעבודה תחויב עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתה של 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
  • מהכנסתו מפנסיה יחויב עד גובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר והכנסתו שלא מעבודה.
  דוגמה:
  • עובד שכיר משתכר 20,000 ש"ח (הכנסה הנמוכה מההכנסה המירבית).
  • בנוסף להכנסתו כשכיר יש לאותו אדם הכנסה שלא מעבודה בסך 10,000 ש"ח.
  • בנוסף הוא מקבל פנסיה מוקדמת בסך 5,000 ש"ח.
  • הכנסתו כשכיר תחויב כאילו זו הכנסתו היחידה, והמעסיק ינכה את דמי הביטוח ממשכורתו על פי שיעורי דמי ביטוח לאומי לעובד שכיר.
  • הכנסתו שלא מעבודה תחויב באופן הבא:
  • יש להפחית מההכנסה שלא מעבודה 25% מהשכר הממוצע (2,207 ש"ח) ולהתיחס אליה כאל הכנסה בסך 7,793 ש"ח.
  • הכנסה זו מתווספת על הכנסתו כשכיר בסך 20,000, ולכן היא תחויב על פי השיעורים של דמי ביטוח לאומי לבעל הכנסה שאינה מעבודה כשם שמחייבים הכנסה שלא מעבודה החל מ-20,001 ש"ח ועד 27,793 ש"ח (10,000-2,207).
  • מאחר שהכנסתו שלא מעבודה (לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעשכיר) מהווה חלק מהכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח), היא תחויב בדמי בטוח לאומי על פי השיעור המירבי: 12% - מתוכם 7% דמי ביטוח לאומי ו-5% דמי ביטוח בריאות.
  • גובה התשלום שעליו להעביר למוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתו שלא מעבודה יהיה 935.16 ש"ח (7,793 ש"ח X‏ 12%).
  • הכנסתו מפנסיה תחויב כהכנסה שמתווספת על שתי הכנסותיו הקודמות:
  • יש לחייב הכנסה זו בדמי ביטוח לאומי כשם שמחייבים הכנסה מפנסיה מ-30,001 עד 35,000 ש"ח.
  • מכיוון שמדובר בחלק מההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע (5,297 ש"ח), תחויב הכנסה זו על פי שיעורי דמי הביטוח המרביים - 11.79% - סה"כ 589.50 ש"ח (5,000 ש"ח X‏ 11.79%). זאת בנוסף על התשלומים שנוכו משכרו כשכיר והתשלומים שעליו לשלם בגין הכנסתו שלא מעבודה.

  שכיר המקבל גם פנסיה מוקדמת

  נראה שהפנסיה ממוסה בלי קשר לגובה ההכנסה שלו כשכיר גם אם הוא עובר את ההכנסה המירבית, האמנם? לדעתי לא, וכך גם הרכבתי את הדוגמה
  הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 29.06.2013, 19:41 (IDT)

  עצמאי המקבל פנסיה מוקדמת ויש לו הכנסה שלא מעבודה

  • כעובד עצמאי יחויב המבוטח לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה ההכנסה המירבית
  • מהכנסתו שלא-מעבודה יחוייב לשלם דמי עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי.
  • מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.
  • בכל מקרה לא יחויב המבוטח עבור חלק ההכנסה שעולה על ההכנסה המירבית.
  • למידע נוסף ולדוגמאות מספריות לחצו כאן.

  למי ואיך פונים

  • תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עיסוק המבוטח כשכיר נעשה על ידי המעסיק, מתוך השכר.
  • במקרה של מקבל פנסיה, משלם הפנסיה מנכה את דמי הביטוח הלאומי מהפנסיה.
  • במקרה והעיסוקים המעורבים כוללים עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה יש לפנות ישירות אל המסוד לביטוח לאומי להסדרת התשלום.

  שלבי ההליך

  חשוב לדעת

  הרחבות ופרסומים