דמי הבראה (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עובדים זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם
גובה דמי ההבראה הוא 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי 2014 ותקף גם בשנת 2015) ו-425 ש"ח במגזר הציבורי (החל מיוני 2015)
על פדיון דמי הבראה חלה מגבלה לאחר סיום קשר העבודה

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.

 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.
 • גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בכל שנה בחודש יולי, במסגרת צו הרחבה.

גובה דמי ההבראה

 • גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום, החל מיולי 2014. סכום זה תקף גם לשנת 2015.
 • גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 425 ש"ח ליום, החל מיוני 2015 (בהתאם לחוזר משרד האוצר).

דמי הבראה בשנים קודמות

שנה מגזר פרטי מגזר ציבורי
2014 378 ש"ח 427 ש"ח
2013 374 ש"ח 423 ש"ח
2012 371 ש"ח 420 ש"ח
2011 365 ש"ח 411 ש"ח
2010 351 ש"ח 395 ש"ח
2009 340 ש"ח 383 ש"ח
2008 331 ש"ח 372 ש"ח
2007 318 ש"ח 355 ש"ח
2006 318 ש"ח 360 ש"ח
2005 307 ש"ח 346 ש"ח
נתוני העבר במגזר הציבורי מבוססים על אתר ההסתדרות
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.01.2015, 16:02 (IST)

מי זכאי?

 • כל עובד שכיר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק.
  • עובד שפוטר או התפטר והעסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת ייחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה, ויהיה זכאי לדמי הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים העובד שנת עבודה מלאה.
  • אם המעסיק ויתר על עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כלומר העדיף שהעובד יסיים את העסקתו לאלתר, עם מסירת ההודעה על הפיטורים, ובמקום הודעה מוקדמת שילם לעובד שכר עבור תקופת ההודעה (פדיון הודעה מוקדמת), ייחשב העובד כמי שהעסקתו הסתיימה באותו רגע. לפיכך אם בעת מסירת ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות טרם השלים העובד שנת עבודה מלאה, הוא לא יהיה זכאי לדמי הבראה.

חישוב מספר ימי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר):
  • שנה ראשונה - 5 ימים.
  • שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.
  • שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.
  • שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.
  • שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.
  • שנה עשרים ואילך - 10 ימים.
 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה:

עובד שהחל לעבוד במקום עבודה חדש ועבד שנה וחצי בחצי משרה -

 • עבור השנה הראשונה הוא יקבל דמי הבראה עבור יומיים וחצי (5 ימים X‏ 50% משרה).
 • עבור מחצית השנה השנייה הוא יקבל דמי הבראה עבור יום וחצי (6 ימים X‏ 50% משרה X‏ 1/2 שנה).

תהליך מימוש הזכות

 • את דמי ההבראה ניתן לשלם בשלוש דרכים אפשריות - בתשלום אחת לשנה, בתשלומים חודשיים, או על-ידי מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה).

תשלום שנתי

 • ברוב מקומות העבודה נהוג לבצע את תשלום דמי ההבראה בתשלום שנתי יחיד וכתוספת לאחת המשכורות.
 • דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.
 • עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת.
דוגמה:

עובד שכיר החל לעבוד ביום 01.01.2013, במקום עבודה שדמי ההבראה משולמים בו בחודש יולי.

 • מכיוון שביולי 2013 טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל העובד דמי הבראה לראשונה ביולי 2014, כאשר התשלום יכלול הן את דמי ההבראה עבור שנת עבודתו הראשונה והן את דמי ההבראה עבור שנת העבודה השנייה:
  • עבור השנה הראשונה שעבד הוא יקבל 5 ימי הבראה.
  • עבור השנה השנייה הוא זכאי ל-6 ימי הבראה.
 • סה"כ יקבל העובד ביולי 2014 תשלום עבור 11 ימי הבראה: 4,158 ש"ח = 378 ש"ח X‏ 11.
 • ביולי 2015 ישולמו לעובד דמי הבראה עבור שנתו השלישית בעבודה (6 ימים): 2,268 ש"ח = 378 ש"ח X‏ 6

תשלום חודשי (תשלום שכר גלובאלי שכולל בתוכו כבר את דמי ההבראה)

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה.
 • לשם כך, חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר (כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר).
 • מעסיק שלא קבע זאת במפורש בחוזה העסקה ולא ייחד שורה נפרדת לדמי ההבראה בתלושי השכר החודשיים של העובד, אך טוען בדיעבד כי השכר ששולם כבר כולל בתוכו את דמי ההבראה, יצטרך להוכיח זאת בבית הדין לעבודה באמצעות ראיות אחרות.
 • חישוב דמי ההבראה הניתנים בתשלומים חודשיים ייעשה באמצעות חלוקת סכום דמי ההבראה השנתי המגיע לעובד (לפי הוותק שלו במקום העבודה) ל-12.
 • בכל מקרה, אסור למעסיק לשלם שכר בסיס הנמוך משכר המינימום. כלומר, אם השכר המשולם לעובד הוא שכר מינימום, המעסיק לא יכול לטעון כי שכר זה כולל בתוכו את דמי ההבראה, שכן משמעות הדבר ששכר הבסיס המשולם (ללא דמי ההראה) נמוך משכר המינימום, והדבר מהווה עבירה על החוק.
 • תשלום חודשי לעובד חדש שטרם השלים שנה מלאה במקום העבודה, יכול להיעשות באחת משתי הדרכים:
  1. תשלום דמי ההבראה החל מהחודש הראשון לעבודה - במקרה כזה נהוג להחתים את העובד על הסכם לפיו במקרה שהוא אינו משלים שנה מלאה הוא מתחייב להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון דמי ההבראה או לאפשר למעסיק לקזז את הסכומים הללו מסכומים אחרים שהמעסיק עשוי להיות חייב לעובד.
  2. להמתין עד שהעובד ישלים שנה מלאה ולשלם לו את דמי ההבראה בעבור אותה השנה בתשלום יחיד, ולשלם תשלומים חודשיים החל מהשנה השנייה.
 • עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, המועסקים כעובדים שעתיים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. למידע נוסף ראו:

מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה)

 • בפסק הדין שניתן בעניין תב"ע נד/ 3-1691 אריאלה מילר נ' תוריקו נסיעות ותיירות בע"מ (באתר נבו), קבע בית הדין האזורי לעבודה בת"א כי ישנה אפשרות לשלם את דמי ההבראה לעובדים באמצעות מימון של נופש.
 • כדי שמימון הנופש ייחשב כתשלום דמי הבראה יש לעמוד בשני תנאים:
  1. הודעה מוקדמת - המעביד מחויב להודיע לעובד מראש ובצורה מפורשת כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה שלו (ולא לצורך מטרה אחרת, כגון גיבוש חברתי).
  2. הסכמת העובד -
   • על העובד להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש.
   • הסכמת העובד יכולה להיות מפורשת או באמצעות התנהגות (כלומר, עצם היציאה לנופש בפועל על-ידי העובד פירושה שהוא מסכים לכך).
 • במקרה שערך הנופש הינו נמוך מגובה דמי ההבראה המגיעים לעובד - על המעביד לשלם לעובד את ההפרש.

פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) יכול לתבוע בדיעבד דמי הבראה רטרואקטיבית עבור השנים שעברו, וזאת במגבלות הבאות:
  • מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, ולא קיבל דמי הבראה במשך תקופת עבודתו, יכול לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שבע השנים האחרונות.
  • מי שסיים לעבוד (פוטר, התפטר, פרש לפנסיה) יכול לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה (בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה הבסיסי בעניין דמי הבראה). את התביעה לפדיון דמי הבראה עבור שנתיים אלה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה (תקופת ההתיישנות הרגילה לתביעה כספית).
  • דמי ההבראה יחושבו באופן יחסי עבור כל שנה בהתאם לוותק של העובד באותה שנה, בהתאם להיקף משרתו באותה שנה ובהתאם לשווי יום הבראה באותה שנה.
דוגמה:
 • עובד החל לעבוד במקום עבודה מסוים ב-01.07.2008, והוא ממשיך לעבוד בו.
 • העובד מועסק ב-75% משרה.
 • במשך כל תקופת העסקתו לא קיבל העובד דמי הבראה.
 • נכון לשנת 2015 (וכל עוד העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה) הוא יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות (2008 - 2014 כולל) וזאת בנוסף לדמי ההבראה שלהם הוא זכאי בשנת 2015.
 • דמי ההבראה עבור השנים שעברו יחושבו באופן הבא:
  • עבור שנת 2008 (חצי שנה מחודש יולי עד דצמבר) - 620.63 ש"ח - (331 ש"ח X‏ 5 ימי הבראה X‏ 75% משרה X‏ 1/2 שנה).
  • עבור שנת 2009 (שנה מלאה) - 1,530 ש"ח (340 ש"ח X‏ 6 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2010 (שנה מלאה) - 1,579.50 ש"ח (351 ש"ח X‏ 6 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2011 (שנה מלאה) - 1,916.25 ש"ח (365 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2012 (שנה מלאה) -1,947.75 ש"ח (371 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2013 (שנה מלאה) - 1,963.50 ש"ח (374 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2014 (שנה מלאה) - 1,984.50 ש"ח (378 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
דוגמה:
 • אם העובד בדוגמה הקודמת פוטר או התפטר ב-31.12.2014, הרי שנכון לשנת 2015 הוא יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה רטרואקטיבית אך ורק לשנתיים האחרונות שלפני סיום העסקתו, כלומר עבור 2013 ו-2014 בלבד.
  • עבור שנת 2013 הוא זכאי לקבל 1,963.50 ש"ח (374 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).
  • עבור שנת 2014 הוא זכאי לקבל 1,984.50 ש"ח (378 ש"ח X‏ 7 ימי הבראה X‏ 75% משרה).

חשוב לדעת

 • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
 • עובד שזכאי לדמי הבראה אך סיים את העסקתו לפני המועד שבו משלם המעסיק את דמי ההבראה, זכאי לקבל את דמי ההבראה במשכורתו האחרונה.
 • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים מתחת לגיל 18 פטורים מניכויי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • לצורך חישוב הזכאות לא תובא בחישוב חופשה ללא תשלום.
 • חופשת לידה על פי חוק תבוא בחישוב תקופת הזכאות.
 • הנתונים שצויינו נכונים לגבי המגזר הפרטי בלבד ולא למגזר הציבורי והמגזר ההסתדרותי.

הרחבות

עובדי קבלן

 • שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים: במקרה שהקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת וותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי.

מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים:

 • באולמות ובגני אירועים זכאים עובדים לימי הבראה נוספים: עבור השנה השנייה עד החמישית - 7 ימי הבראה; עבור השנה השישית ואילך - 10 ימים.

עובדי שמירה ואבטחה:

עובדי חברות ניקיון

 • עובדי ניקיון בחברת ניקיון זכאים לדמי הבראה מוגדלים המתבטאים הן במספר ימי ההבראה השנתיים, שלהם הם זכאים, והן בשווי יום הבראה, המחושב על פי התעריף במגזר הציבורי (גם לעובדי ניקיון במגזר הפרטי).
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי ניקיון.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים