דמי הבראה (זכות)

עובדים זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם
גובה דמי ההבראה הוא 374 ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי 2013)
גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 423 ש"ח ליום (החל מיוני 2013)
על פדיון דמי הבראה חלה מגבלה לאחר סיום קשר העבודה
דמי ההבראה מתעדכנים אחת לשנה במסגרת צו הרחבה

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בכל שנה בחודש יולי, במסגרת צו הרחבה.

 • גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 374 ש"ח ליום (החל מיולי 2013).
 • גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 423 ש"ח ליום.
 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר):
  • שנה ראשונה - 5 ימים.
  • שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.
  • שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.
  • שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.
  • שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.
  • שנה עשרים ואילך - 10 ימים.
 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה או באופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה:

עובד שעבד שנה וחצי בחצי משרה -

 • יקבל עבור השנה הראשונה דמי הבראה עבור יומיים וחצי ( ‎ 50% x 5 x 374 = ₪935)
 • עבור מחצית השנה השנייה דמי הבראה עבור יום וחצי ( ‎ 50% x 50% x 6 x 374 = ₪562.5)

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא. בדמי ההבראה שיקבל תשוקלל גם חלקיות השנה הקודמת לאותה שנה.
דוגמה:
עובד שכיר החל לעבוד ביום 01.01.2010, במקום בו דמי ההבראה מחולקים במשכורת אוגוסט. מכיוון שבאוגוסט 2010 טרם השלים שנה במקום העבודה, קיבל העובד במשכורת אוגוסט 2011 דמי הבראה המתייחסים לשנה ו-7 חודשים (המהווים את כלל התקופה שעבד עד קבלת דמי ההבראה בפעם הראשונה, שנה שלמה, ועוד 7 חודשים עבור השנה הקודמת).
 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק בשתי צורות כמפורט בהמשך.

מועד התשלום: פעם בשנה או תשלום חודשי

 • מקובל כי תשלום דמי ההבראה יבוצע בתשלום שנתי יחיד במהלך הקיץ (או במועד אחר, בהתאם לנהוג במקום העבודה) כתוספת לאחת מהמשכורות.
 • למרות זאת, ניתן לשלם את דמי ההבראה גם במועד אחר, או בתשלומים חודשיים, כל עוד התשלום השנתי הכולל של דמי ההבראה המשולמים לעובד במהלך השנה אינו נופל מסך דמי ההבראה המגיעים לו בהתאם להוראות צו ההרחבה.
 • עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, העובדים בגופים ציבוריים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

תשלום שכר גלובאלי שכולל בתוכו כבר את דמי ההראה

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה.
 • לשם כך חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר (כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר).
 • מעסיק שלא קבע זאת במפורש בחוזה העסקה ולא ייחד שורה נפרדת לדמי ההבראה בתלושי השכר החודשיים של העובד, אך טוען בדיעבד כי השכר ששולם כבר כולל בתוכו את דמי ההבראה, יצטרך להוכיח זאת בבית הדין לעבודה באמצעות ראיות אחרות.
 • בכל מקרה אסור למעסיק לשלם שכר בסיס הנמוך משכר המינימום. כלומר, אם השכר המשולם לעובד הוא שכר מינימום, המעסיק לא יכול לטעון כי שכר זה כולל בתוכו את דמי ההבראה, שכן משמעות הדבר ששכר הבסיס המשולם (ללא דמי ההראה) נמוך משכר המינימום, והדבר מווה עבירה על החוק.

חשוב לדעת

 • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים מתחת לגיל 18 פטורים מניכויי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • פדיון דמי הבראה:
  • מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, יכול לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שבע השנים האחרונות.
  • לאחר סיום עבודה, ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה (בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה הבסיסי בענין דמי הבראה). את התביעה לפקדיון דמי הבראה עבור שנתיים אלה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה (תקופת ההתיישנות הרגילה לתביעה כספית).
 • לצורך חישוב הזכאות לא תובא בחישוב חופשה ללא תשלום.
 • חופשת לידה על פי חוק תבוא בחישוב תקופת הזכאות.
 • הנתונים הנ"ל נכונים לגבי המגזר הפרטי בלבד ולא למגזר הציבורי והמגזר ההסתדרותי.

הרחבות

עובדי קבלן

 • שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים: אם הקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת וותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי.

מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים:

 • באולמות ובגני אירועים זכאים עובדים לימי הבראה נוספים: עבור השנה השנייה עד החמישית - 7 ימי הבראה; עבור השנה השישית ואילך - 10 ימים.

עובדי שמירה ואבטחה:

 • עובדי שמירה ואבטחה המועסקים במגזר הפרטי - דמי ההבראה ישולמו במשכורת יולי או אוגוסט.
 • עובדי שמירה ואבטחה המועסקים במגזר הציבורי -
  • עד חודש אוקטובר 2013 (כולל),זכאים לקבל דמי הראה כמו במגזר הפרטי.
  • החל ממשכורת חודש נובמבר 2013 יקבלו עובדים אלה את דמי ההבראה באופן יחסי מדי חודש (1/12 מדמי ההבראה השנתיים בכל חודש).
  • עובדי שמירה במגזר הציבורי זכאים למספר ימי הבראה שנתיים גדול יותר, ולשווי יום הבראה המקובל במגזר הציבורי (שהוא גדול יותר מזה שמשולם במגזר הפרטי).
  • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

עובדי חברות ניקיון

 • עובדי ניקיון בחברת ניקיון, העובדים בפועל במגזר הפרטי - יקבלו דמי הבראה כמו כל עובד רגיל במגזר הפרטי.
 • עובדי ניקיון בחברת ניקיון, העובדים בפועל במגזר הציבורי -
  • עד חודש אוקטובר 2013 (כולל), זכאים לקבל דמי הראה כמו כל עובד במגזר הפרטי.
לוודא שזה אכן ככה. האם העובדה שהם עבדו במגזר הציבורי לא זיכתה אותם בשווי יון הבראה כמו במגזר הציבורי עוד לפני ההסכם? (לגבי מספר ימי ההבראה אני מאמין שזה היה רגיל, כי זה החידוש המרכזי בהסכם. לא ברור אם גם הסכום הוא החידוש או שהיה כבר לפני ההסכם? כנ"ל גם לגבי עובדי שמירה שהוזכרו קודם
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 18.12.2013, 16:21 (IST)
  • החל ממשכורת חודש נובמבר 2013 יקבלו עובדים אלה את דמי ההבראה באופן יחסי מדי חודש (1/12 מדמי ההבראה השנתיים בכל חודש).
  • עובדי ניקיון במגזר הציבורי זכאים למספר ימי הבראה שנתיים גדול יותר מזה שבמגזר הפרטי, ולשווי יום הבראה המקובל במגזר הציבורי (שהוא גדול יותר מזה שמשולם במגזר הפרטי).
  • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

נתוני עבר חשובים

 • גובה דמי ההבראה בשנת 2012:
  • 371 ש"ח ליום במגזר הפרטי.
  • 420 ש"ח ליום במגזר הציבורי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים