דמי הבראה (זכות)

עובדים זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום עבודתם
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם
גובה דמי ההבראה הוא 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי (החל מיולי 2014)
גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 427 ש"ח ליום (החל מיוני 2014)
על פדיון דמי הבראה חלה מגבלה לאחר סיום קשר העבודה
דמי ההבראה מתעדכנים אחת לשנה במסגרת צו הרחבה

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בכל שנה בחודש יולי, במסגרת צו הרחבה.

 • גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום (החל מיולי 2014).
 • גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 427 ש"ח ליום (החל מיוני 2014).

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

חישוב גובה דמי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר):
  • שנה ראשונה - 5 ימים.
  • שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.
  • שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.
  • שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.
  • שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.
  • שנה עשרים ואילך - 10 ימים.
 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה או באופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה:

עובד שעבד שנה וחצי בחצי משרה -

 • עבור השנה הראשונה הוא יקבל דמי הבראה עבור יומיים וחצי (945 ש"ח = 378 ש"ח * 5 ימים * 50%)
 • עבור מחצית השנה השנייה הוא יקבל דמי הבראה עבור יום וחצי (567 ש"ח = 378 ש"ח * 6 ימים * 50% * 50%).

תהליך מימוש הזכות

 • את דמי ההבראה ניתן לשלם בשלוש דרכים אפשריות - בתשלום אחת לשנה, בתשלומים חודשיים, או על-ידי מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה).

תשלום שנתי

 • ברוב מקומות העבודה נהוג לבצע את תשלום דמי ההבראה בתשלום שנתי יחיד וכתוספת לאחת המשכורות.
 • דמי ההבראה משולמים לרוב כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ (יוני - ספטמבר), אך ניתן להוסיף את דמי ההבראה למשכורת של חודש אחר במהלך השנה, בהתאם לנוהג במקום העבודה הספציפי.
 • עובד שעד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד החלוקה הבא. בדמי ההבראה שיקבל תשוקלל גם חלקיות השנה הקודמת לאותה שנה.
דוגמה:

עובד שכיר החל לעבוד ביום 01.01.2013, במקום שבו דמי ההבראה משולמים בחודש יולי. מכיוון שביולי 2013 טרם השלים שנה במקום העבודה, קיבל העובד דמי הבראה לראשונה ביולי 2014, עבור שנה ו-6 חודשים.

 • עבור השנה הראשונה שעבד (מיום 01.01.2013 עד יום 31.12.2013) הוא קיבל 5 ימי הבראה.
 • עבור מחצית השנה השנייה שעבד (מיום 01.01.2014 עד יום 31.06.2014) הוא קיבל מחצית מ-6 ימי ההבראה שעובד זכאי להם בשנת עבודתו השניה, כלומר 3 ימים.
 • סה"כ קיבל העובד תשלום עבור 8 ימי הבראה: 3024 ש"ח = 378 ש"ח * 8

תשלום חודשי (תשלום שכר גלובאלי שכולל בתוכו כבר את דמי ההבראה)

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה.
 • לשם כך, חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר (כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר).
 • מעסיק שלא קבע זאת במפורש בחוזה העסקה ולא ייחד שורה נפרדת לדמי ההבראה בתלושי השכר החודשיים של העובד, אך טוען בדיעבד כי השכר ששולם כבר כולל בתוכו את דמי ההבראה, יצטרך להוכיח זאת בבית הדין לעבודה באמצעות ראיות אחרות.
 • חישוב דמי ההבראה הניתנים בתשלומים חודשיים יעשה באמצעות חלוקת סכום דמי ההבראה השנתי המגיע לעובד (לפי הוותק שלו במקום העבודה) ל-12.
 • בכל מקרה, אסור למעסיק לשלם שכר בסיס הנמוך משכר המינימום. כלומר, אם השכר המשולם לעובד הוא שכר מינימום, המעסיק לא יכול לטעון כי שכר זה כולל בתוכו את דמי ההבראה, שכן משמעות הדבר ששכר הבסיס המשולם (ללא דמי ההראה) נמוך משכר המינימום, והדבר מהווה עבירה על החוק.
 • תשלום חודשי לעובד חדש שטרם השלים שנה מלאה במקום העבודה, יכול להיעשות באחת משתי דרכים:
  1. תשלום דמי ההבראה החל מהחודש הראשון לעבודה - במקרה כזה נהוג להחתים את העובד על הסכם לפיו במקרה שהוא אינו משלים שנה מלאה הוא מתחייב להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון דמי ההבראה או לאפשר למעסיק לקזז את הסכומים הללו מסכומים אחרים שהמעסיק עשוי להיות חייב לעובד.
  2. להמתין עד שהעובד ישלים שנה מלאה ולשלם לו את דמי ההבראה בעבור אותה השנה בתשלום יחיד, ולשלם תשלומים חודשיים החל מהשנה השנייה.
 • עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, המועסקים כעובדים שעתיים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. למידע נוסף ראו:


מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה)

 • בפסק הדין שניתן בעניין תב"ע נד/ 3-1691 אריאלה מילר נ' תוריקו נסיעות ותיירות בע"מ (באתר נבו), קבע בית הדין האזורי לעבודה בת"א כי ישנה אפשרות לשלם את דמי ההבראה לעובדים באמצעות מימון של נופש.
 • כדי שמימון הנופש ייחשב כתשלום דמי הבראה יש לעמוד בשני תנאים:
  1. הודעה מוקדמת - המעביד מחויב להודיע לעובד מראש ובצורה מפורשת כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה שלו (ולא לצורך מטרה אחרת, כגון גיבוש חברתי).
  2. הסכמת העובד -
   • על העובד להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש.
   • הסכמת העובד יכולה להיות מפורשת או באמצעות התנהגות (כלומר, עצם היציאה לנופש בפועל על-ידי העובד פירושה שהוא מסכים לכך).
 • במקרה שערך הנופש הינו נמוך מגובה דמי ההבראה המגיעים לעובד - על המעביד לשלם לעובד את ההפרש.

פדיון דמי הבראה

 • מי שעדיין עובד באותו מקום עבודה, יכול לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שבע השנים האחרונות.
 • לאחר סיום עבודה, ניתן לתבוע פדיון דמי הבראה רק עבור השנתיים האחרונות לעבודה (בהתאם לסעיף 7 לצו ההרחבה הבסיסי בענין דמי הבראה). את התביעה לפדיון דמי הבראה עבור שנתיים אלה ניתן להגיש עד 7 שנים מיום הפסקת העבודה (תקופת ההתיישנות הרגילה לתביעה כספית).

חשוב לדעת

 • הזכות לדמי הבראה היא זכות קוגנטית ועל כן עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם, וגם אם עובד נאלץ לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
 • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים מתחת לגיל 18 פטורים מניכויי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • לצורך חישוב הזכאות לא תובא בחישוב חופשה ללא תשלום.
 • חופשת לידה על פי חוק תבוא בחישוב תקופת הזכאות.
 • הנתונים שצויינו נכונים לגבי המגזר הפרטי בלבד ולא למגזר הציבורי והמגזר ההסתדרותי.

הרחבות

עובדי קבלן

 • שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים: במקרה שהקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת וותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי.

מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים:

 • באולמות ובגני אירועים זכאים עובדים לימי הבראה נוספים: עבור השנה השנייה עד החמישית - 7 ימי הבראה; עבור השנה השישית ואילך - 10 ימים.

עובדי שמירה ואבטחה:

עובדי חברות ניקיון

 • עובדי ניקיון בחברת ניקיון זכאים לדמי הבראה מוגדלים המתבטאים הן במספר ימי ההבראה השנתיים, שלהם הם זכאים, והן בשווי יום הבראה, המחושב על פי התעריף במגזר הציבורי (גם לעובדי ניקיון במגזר הפרטי).
 • למידע נוסף ראו דמי הבראה לעובדי ניקיון.

דמי הבראה בשנים קודמות

שנה מגזר פרטי מגזר ציבורי
2013 374 ש"ח 423 ש"ח
2012 371 ש"ח 420 ש"ח

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים