דמי הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים למספר ימי הבראה רבים יותר משאר העובדים במשק
הטבה זו תקפה לעובדי חברות ניקיון במגזר הציבורי החל מספטמבר 2013, ובמגזר הפרטי החל ממרץ 2014
שווי יום הבראה לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה הוא 424 ש"ח החל מיוני 2017 (421 ש"ח לפני כן)
במקרה שהמעסיק אינו משלם את דמי ההבראה במלואם ובמועדם, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לדמי הבראה בתנאים מועדפים:

 • מספר ימי ההבראה גבוה מזה המקובל במשק.
 • תעריף יום הבראה זהה לתעריף המקובל במגזר הציבורי - 424 ש"ח החל מיוני 2017 (421 ש"ח מיוני 2016, 425 ש"ח מיולי 2015 ו- 427 ש"ח לפני כן).
 • דמי ההבראה לעובדים שעתיים ישולמו מדי חודש (ולא אחת לשנה), כאשר בכל חודש מקבל העובד 1/12 מדמי ההבראה השנתיים שלהם הוא זכאי.

מי זכאי?

מספר ימי ההבראה השנתיים

 • מספר ימי ההבראה השנתיים להם זכאי עובד משתנה בהתאם לוותק בעבודה (אצל קבלן השירותים/מזמין השירות):
ותק בעבודה ימי הבראה בשנה
עד 3 שנים 7 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-4 עד ה-10 9 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-11 עד ה-15 10 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-16 עד ה-19 11 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-20 עד ה-24 12 ימי הבראה בשנה
מהשנה ה-25 ואילך 13 ימי הבראה בשנה
 • עובד במשרה חלקית (פחות מ-186 שעות בחודש) יקבל דמי הבראה יחסיים להיקף משרתו.
דוגמה:
עובד בעל ותק של שנה העובד במשרה מלאה (186 שעות בחודש), יקבל תשלום חודשי של 247.33 ש"ח, לפי החישוב: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 424 ש"ח (תעריף יום הבראה), חלקי 12 (חודשים בשנה).
דוגמה:
עובד בעל ותק של שנה העובד 100 שעות בחודש, יקבל תשלום חודשי של 132.96 ש"ח, לפי החישוב הבא: 7 (ימי הבראה שנתיים) X‏ 53.76% היקף משרה (100 שעות חלקי 186 שהן משרה מלאה) X‏ 424 ש"ח (תעריף יום הבראה) חלקי 12.

תהליך מימוש הזכות

 • התשלום ישולם אוטומטית אחת לשנה (בדרך כלל במשכורת חודש יוני, יולי או אוגוסט).
 • עובדים שעתיים יקבלו את התשלום מדי חודש באופן יחסי (1/12 מהסכום השנתי שלו הם זכאים).
 • בכל מקרה שהמעסיק מפר את חובתו לשלם דמי הבראה בסכומים או במועדים שצוינו, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה המעסיק עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שירותים שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) יכול לתבוע בדיעבד דמי הבראה רטרואקטיבית, וזאת כל עוד לא עברו 7 שנים מהמועד שבו היה אמור לקבל את דמי ההבראה. הדבר נכון הן במקרה שהעובד כבר סיים את עבודתו (פוטר, התפטר או פרש לפנסיה) והן במקרה שהוא עדיין ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה.
 • עם זאת, במקרה שעובד סיים את העסקתו לפני יולי 2016 או ינואר 2017 (בהתאם למקום שהוא מועסק בו), ייתכן שיוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור השנתיים האחרונות בלבד.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.
צו הרחבה מיום 8.1.2017 ביטל את סעיף 7(א) לצו המקורי מ-98 שהגביל את אפשרות התביעה לשנתיים האחרונות בלבד.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:43, 17 בינואר 2017 (IST)


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים