האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה בבתי הספר חלה על המדינה ועל הרשויות המקומיות (פסק דין)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:


פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
מס' תיק:
בג"ץ 10794/05
תאריך:
26.08.2007

עתירה כנגד החלטת משרד החינוך שלא לספק שירותי עזרה ראשונה לתלמידי בתי הספר בדרך של נוכחות קבועה ורציפה של אחות מוסמכת בבית הספר. לחילופין, ביקשו העותרים לאפשר להורי התלמידים לגבות כספים, במסגרת "תשלומי הורים", כדי לשכור שירותי עזרה ראשונה, כל עוד המשיבה אינה מספקת שירותים אלה.

בג"ץ דחה את העתירה ופסק כי

מהוראת סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, עולה, כי האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה חלה, באופן מלא, על המדינה ועל רשויות החינוך המקומיות, ואין הן רשאיות לגבות מההורים תשלומים בגין שירות זה. המדינה יוצאת ידי חובתה בנותנה מענה לצורך בשירותי עזרה ראשונה בבתי הספר ברמה הבסיסית. חובה זו אינה מחייבת בהכרח נוכחות קבועה של אחות. העזרה הראשונה יכול שתינתן גם על ידי גורם חיצוני לבית הספר, ובלבד שהמענה שיינתן יהיה מענה סביר, ויעמוד בדרישות למתן השירות ברמה מקצועית טובה ובמועד הנדרש. משניתן שירות זה על ידי המדינה, אין בסיס לטענת ההורים, לפיה יש לאפשר להם לשלם עבור הצבת אחות בבית הספר.

משמעות

  • האחריות למימון שירותי עזרה ראשונה חלה, באופן מלא, על המדינה ועל רשויות החינוך המקומיות, ואין הן רשאיות לגבות מההורים תשלומים בגין שירות זה.
  • שירותי עזרה ראשונה סבירים אינם מחייבים נוכחות קבועה של אחות בבית הספר.
  • הורים לא יכולים לממן הצבת אחות בבית הספר מכיסם הפרטי.

חקיקה ונהלים

תודות