הבראה עם טיפולים לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, שקיבלו אישור רפואי לכך מרופא הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים ל-14 ימי הבראה עם טיפולים בשנה
מדובר בהבראה בפועל, ולא בדמי הבראה - ניצול השואה או נכה המלחמה מקבל הפנייה לבית הבראה והשהות ממומנת על ידי האוצר
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים הזקוקים למלווה בעת השהות בבית ההבראה, עשויים להיות זכאים ל הבראה עם מלווה
הזכאי להבראה עם טיפולים יקבל בתחילת כל שנה דמי נסיעות לפי סכום המתעדכן מעת לעת. נכון לינואר 2016 הסכום הוא 171 ש"ח

הבראה עם טיפולים ניתנת לניצולי שואה ונכי מלחמה בנאצים אשר קיבלו אישור לכך מהרופא המוסמך ברשות לזכויות ניצולי השואה.

 • לנכים אלה תאושר הבראה עם טיפולים בלבד, והם לא יהיו זכאים גם להבראה רגילה.

מי זכאי?

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים העומדים בכל התנאים הבאים:

מחלות אשר בגינן מאושרות הבראה עם טיפולים

 • מחלות אשר בגינן מאושרת הבראה עם טיפולים:
  • קטיעות מכל הסוגים למעט אצבעות.
  • קשיון פרקים שאינו קשיון מוחלט (אנקולוזה פיברוטית).
  • שגרון, בכל אחוז.
  • שיתוקים בנכות גבוהה מ-40%.
  • מיוזיטיס.
  • פסוריאזיס.
  • מחלת בכטרב.
  • עמוד שדרה.

תהליך מימוש הזכות

 • המבקש לקבל הבראה עם טיפולים יפנה לרשות לזכויות ניצולי השואה בבקשה מתאימה שתועבר לאישורו של רופא הרשות.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שימצא זכאי, יקבל הפנייה להבראה עם טיפולים, אשר עליו לנצל עד ה- 31 לדצמבר של אותה שנה.
 • ההפנייה כוללת רשימה מפורטת של בתי מלון שבהסדר עם משרד האוצר, בהם ניתן לקבל את ההבראה הטיפולית.

חשוב לדעת

 • מי שזכאי להבראה עם טיפולים אינו זכאי לדמי הבראה.
 • ניתן לפצל את ההבראה לשתי תקופות של 7 ימים כל אחת, באישור הרשות לזכויות ניצולי השואה. את האישור יש לבקש מהשירות הרפואי ברשות לזכויות ניצולי השואה.
 • מי שהוכר כזכאי להבראה עם טיפולים ואין באפשרותו לצאת להבראה יוכל לפנות לרשות ולבקש במקום דמי הבראה ל- 7 ימים.
 • מי שמממש את ההבראה באופן חלקי (כלומר, יוצא לתקופה של פחות מ- 14 ימים) אינו זכאי להחזר כספי.
 • מלווה להבראה עם טיפולים:
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שאין באפשרותו לצאת להבראה ללא מלווה, יכול לפנות לרשות ולבקש אישור להבראה עם מלווה. לבקשה יש לצרף אישור רפואי על אי יכולתו של הניצול לצאת להבראה ללא מלווה.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה שקיבל אישור להבראה עם מלווה כאמור, יקבל הפניה הכוללת אישור מלווה, והניצול לא יצטרך לשלם בעד המלווה עם הגעתו למלון.
 • ניצול שואה או נכה מלחמה הזכאי להבראה עם טיפולים ועם מלווה, יכול לבקש החזר נסיעות להבראה עבור המלווה, לפי התעריף שהוא עצמו זכאי להחזר נסיעות להבראה.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים