הגבלת אחריות האפוטרופוס לנזקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ישנם מקרים בהם אפוטרופוס אינו אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופוסו או לרכושו

בית המשפט רשאי לקבוע, כי האפוטרופוס לא יהיה אחראי לנזק שגרם לאדם במקרים הבאים:

  1. אם פעל בתום לב, כלומר ביושר וללא כוונה להרע או להזיק, וכוונתו הייתה לטובת האדם שהוא אפוטרופוסו.
  2. אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, או קיבל את אישור בית המשפט, מראש או בדיעבד, לפעולה שגרמה את הנזק.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות