הגבלת שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת שיקום מקצועי לנפגעי עבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גובה שכר הטרחה שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס וחברות למיצוי זכויות רשאים לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת שיקום מקצועי וסיוע בלימודים לנפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על פי חוק
אסור לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובע הגמלה
אם התובע נפטר, אסור לגבות מיורשיו תשלומי שכר טרחה
תשלום שכר הטרחה מותנה בהצלחת התביעה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע

החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת שיקום מקצועי.

  • שכר הטרחה שמותר לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה למתן שיקום מקצועי בלבד מוגבל לדמי פתיחת תיק (800 ש"ח נכון ל-2015) וסכום יסוד (800 ש"ח נכון ל-2015).
  • ההגבלות חלות הן על שכר טרחה עבור סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, והן על ייצוג על ידי עורכי דין.
  • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
  • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמתו של התובע שניתן לו הסיוע או הייצוג.
  • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
  • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

תבנית:שכ"ט בט"ל

מי זכאי?

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

תבנית:שכ"ט בט"ל

תהליך מימוש הזכות

תבנית:שכ"ט בט"ל

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

תבנית:שכ"ט בט"ל

חשוב לדעת

תבנית:שכ"ט בט"ל

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים