הגשת תלונה לבית חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בבתי החולים ישנם גופים שניתן לפנות אליהם בתלונות לגבי זכויות רפואיות שהופרו, או קבלת יחס בלתי הולם מהצוות הרפואי

מטופלים הנזקקים לקבלת טיפול רפואי או אשפוז בבית חולים, אשר מרגישים שלא קיבלו טיפול רפואי הולם, או שזכו ליחס בלתי הולם מצד צוות בית החולים, רשאים להתלונן על כך בפני הגוף האחראי לתלונות/פניות הציבור של בית החולים.

מי זכאי?

  • כל מי שנזקק לטיפול רפואי בבית חולים ומרגיש שקיבל טיפול או יחס לא הולמים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש פניה בכתב, המפרטת את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים, לגוף האחראי לתלונות/פניות הציבור של בית החולים.

כתובות לפניות הציבור בבתי החולים השונים

חשוב לדעת

  • תלונות ניתן להגיש גם לממונה על קבילות הציבור של קופת החולים, או נציבות קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לפרטים נוספים ראו כאן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות