הוראת העברית כשפה שנייה והקצאת שעות לתלמידים עולים מאתיופיה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות להקניית השפה העברית ולתגבור עבור תלמידים שהם עולים חדשים - לפרטים נוספים לגבי הזכאות הכללית של תלמידים עולים
ערך זה עוסק בזכאות הספציפית לתלמידים שעלו מאתיופיה

משרד החינוך מקצה שעות מיוחדות להוראת העברית כשפה שנייה ולהשלמת הפערים במקצועות הלימוד לתלמידים עולים.

מי זכאי?

 • תלמידים ממוצא אתיופי שלא נולדו בישראל ועברית אינה שפת אמם.

הקצאת שעות לעולים חדשים מאתיופיה לשם למידת השפה העברית

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות להקניית השפה העברית ולתגבור עבור תלמידים עולים מאתיופיה.
 • המפתח להקצאת השונות משתנה בהתאם לגיל התלמיד ולתאריך עלייתו ארצה:
  • בחינוך הקדם-יסודי -
   • תלמידים שעלו לישראל לאחר יום 01.01.2013 זכאים לתגבור של 2-8 שעות שבועיות, לפי מספר הילדים בגן.
  • בחינוך היסודי -
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2002 ועד ליום 31.12.2008 זכאים לתגבור של 0.5 שעות שבועיות.
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2009 זכאים לתגבור של בין 0.5 ל-6 שעות שבועיות.
  • בחטיבות הביניים -
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2002 ועד ליום 31.12.2007 זכאים לתגבור של 0.5 שעות שבועיות.
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2008 זכאים לתגבור של בין 0.5 ל-6 שעות שבועיות.
  • בחטיבות העליונות -
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2000 ועד ליום 31.12.2010 זכאים לתגבור של 2 שעות שבועיות לשם שיפור השפה.
   • תלמידים שעלו לישראל החל מיום 01.01.2011 זכאים לתגבור של בין 0.5 ל-6 שעות שבועיות.
 • בשלב הראשון של לימוד השפה, וכדי לייעל את לימוד השפה, מומלץ לרכז את העולים החדשים במסגרת לימוד נפרדת בבית הספר (אולפנית).
 • מומלץ לשלב את התלמידים העולים הלומדים במסגרת האולפנית בכיתות האם במקצועות שהם יכולים להשתלב בהם.
  • השילוב יהיה על חשבון שעות התקן הרגילות של הכיתה (במסגרת השעות הרגילות של הכתה) ולא על חשבון השעות שמוקצות ללימוד השפה.
 • יש לאפשר לתלמידים עולים ללמוד שעות רבות ככל האפשר בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים לשם רכישת העברית כשפה שנייה, שיפור השפה והשלמת פערים במקצועות הלימוד.
 • רצוי להפעיל קבוצות תלמידים רב-גיליות, למעט בתי הספר היסודיים - בהם אין לפתוח קבוצה שבה פער הגילים גדול משלוש שנים (כלומר, עד שלוש שכבות גיל לכל היותר בקבוצה).
 • יש להקפיד שכל תלמיד ילמד לפחות 6 שעות שבועיות מהקצאת השעות הייחודיות בקבוצה נפרדת של תלמידים עולים.

חשוב לדעת

 • משרד החינוך מקצה לבתי הספר שעות עבור תלמידים עולים מאתיופיה, כדי שבראש ובראשונה ירכשו את השפה העברית.
 • השעות נועדו להקניית השפה העברית ולתגבור תלמידים עולים ואין לנצלן למטרות אחרות.
 • אין ליצור קבוצות לימוד שישתתפו בהן תלמידים שאינם עולים ושאין להם זכאות לשעות אלה.
 • אם בית הספר לא מקצה שעות לימוד נוספות, על התלמיד לפנות לבירור אל מזכירות בית הספר, ולאחר מכן אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


endarticle