החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה (החברה להשבה) (ארגון)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החברה להשבה פועלת לאיתור נכסים המצויים בישראל אשר בעליהם נספו בשואה, והשבתם ליורשים החוקיים.
נכסים שלא נמצא להם יורש, מועברים למטרות סיוע לניצולי שואה נזקקים, למוסדות חינוך ולמטרות הנצחת זכר השואה, תוך מתן עדיפות לסיוע לניצולים.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:השבת נכסי נספים בשואה ליורשיהם, סיוע כספי לניצולים, הנצחה וחינוך
אתר:לאתר
כתובת:ת.ד 7286, רח' הסיבים 18, פתח תקווה, 49250
טלפון:לפניות בנושא איתור והשבת נכסים ניתן לפנות בטלפון שמספרו 03-5164117
לפניות סיוע לניצולי שואה ניתן לפנות בטלפון שמספרו 03-6135351
שנת הקמה:2006

בעקבות דיוני ועדת החקירה הפרלמנטרית שהוקמה בנושא, נחקק בשנת 2006 חוק הנכסים של נספי השואה והביא להקמתה של החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה. החברה נרשמה כחברה פרטית בתאריך 31.08.2006. כל מניותיה מוחזקות בידי המדינה והיא מחויבת לפעול לתועלת הציבור ללא מטרות רווח (מלכ"ר).

 • החברה להשבה פועלת לאיתור נכסים המצויים בישראל אשר בעליהם נספו בשואה, והשבתם ליורשים החוקיים.
 • נכסים שלא נמצא להם יורש, מועברים למטרות סיוע לניצולי שואה נזקקים, למוסדות חינוך ולמטרות הנצחת זכר השואה, תוך מתן עדיפות לסיוע לניצולים.

פועלה של החברה להשבה

 • מחויבות החברה להשבה היא לפעולות הבאות:
  • איתור נכסים של נספי השואה בתחומי ישראל והעברתם לניהול החברה בהתאם לחוק, תוך שימוש בכלל סמכויות החקירה והבדיקה שניתנו לה.
  • פעילות יזומה ועצמאית להשגת מידע על נכסים שהיו שייכים לנספי השואה ועל בעלי הזכויות האחרונים בהם ואיתור היורשים ובעלי הזכויות האחרים בנכסים אלה.
  • השבת נכסי הנספים בשואה או שוויים ההוגן למי שזכאי להם, בהתאם להוראות החוק
  • סיוע לניצולי שואה בתחומי הרפואה, הסיעוד והרווחה, תמיכה נפשית וכלכלית בהם ותמיכה במוסדות ובגופים שמטרתם סיוע לניצולי שואה.
  • תמיכה במוסדות, גופים, פעילויות ויוזמות שמטרותיהם הנצחה, תיעוד, חינוך והסברה של השואה והנחלת מורשת הזיכרון לדורות הבאים למען הנצחת זכרם של הנספים.

באילו נכסים מדובר?

 • האידיאולוגיה הציונית שרווחה בקהילות היהודיות באירופה בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה הניעה יהודים לרכוש נכסים ולהשקיע בישראל כדי להטביע את חותמם בארץ. חלקם אף ראו בכך דרך להכשרת עלייה עתידית.
 • לימים, רבים מהם נספו תחת השלטון הנאצי ולא זכו לממש את זכויותיהם בנכסים שרכשו.
 • בעקבות הטרגדיה, כספים רבים, קרקעות ונכסי נדל"ן המצויים בארץ נותרו מיותמים מבעליהם, הוחזקו על ידי גופים שונים ולא הגיעו ליורשיהם החוקיים.
 • החברה להשבה פועלת לאיתור נכסים אילה והשבתם ליורשיהם החוקיים.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם