החולה הנתמך (חולה שיקומי, חולה סיעודי וחולה תשוש)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

בפורטל זה תמצאו את הגדרות הסוגים השונים של חולים נתמכים: שיקומיים, סיעודיים ותשושים; וכן מידע על הזכויות והשירותים המגיעים להם.


חלק לא קטן מחולים, בעיקר בגיל מבוגר, נזקקים לתהליכים יותר מורכבים מאשר "ביקור" בבית חולים. מדובר על תהליכי שיקום (אחרי תאונות, שבץ וכו'), על חולים סיעודיים ועל חולים תשושים. על כל אלה בהמשך.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים