הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה
ההטבות ניתנות הן לעובדים עצמאים והן לעובדים שכירים, בתנאי שביצעו את ההפקדות שלא דרך המשכורת
לקבלת ההטבה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה בתום שנת המס
לצורך מילוי הדו"ח ניתן להיעזר בלשכות ההדרכה של רשות המסים
למידע נוסף ראו סעיפים 45א(ב) ו-47 לפקודת מס הכנסה

מי שמפקיד באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני עשוי להיות זכאי להטבות במס הכנסה.

 • ההטבה מפחיתה את גובה המס שאותו אדם יצטרך לשלם באותה שנה, בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.
 • ההטבות ניתנות הן לעובדים עצמאים והן לעובדים שכירים, בתנאי שביצעו את ההפקדות שלא דרך המשכורת
 • הטבות מס אלה, הניתנות ע"י רשויות המס, הינן בשיטה של ניכוי (הפחתת ההכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה) המעניקה הטבה עפ"י שיעור המס השולי, ושל זיכוי (הקטנת המס לתשלום).

מי זכאי?

 • כל מי שהפריש באופן עצמאי סכומים לביטוח פנסיוני (שלא באמצעות תלוש השכר):
עשיתי הזחה את הבולטים בכוונה (כדי שאוכל להטמיע אותם כתתי סעיפים בתוך הערך הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:33, 30 בנובמבר 2016 (IST)
 • עובדים עצמאים.
 • עובד שכיר שהפסיק לעבוד ומעוניין לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות בתקופה שהוא מובטל, חסר עבודה או בתקופה של "בין עבודות".
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • עובדת שיצאה לחופשת לידה ונשארה ב חל"ת, שבמהלכה לא מבצע המעסיק הפרשות לביטוח פנסיוני, ומעוניינת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
 • עובד הנמצא בחל"ת, ושבמהלכה לא מבוצעות עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה.
 • כל אדם המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
 • אדם, שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.
 • חשוב להדגיש: ההטבה תינתן רק למי שלפי גובה הכנסותיו מחויב בתשלום מס הכנסה. מי שבשל גובה הכנסותיו אינו חייב בתשלום מס הכנסה, לא יוכל ליהנות מההטבה (הוא יוכל להפקיד לביטוח הפנסיוני באופן עצמאי ולהגדיל בכך את החיסכון הפנסיוני שלו אך לא ייהנה מהטבת מס באותה שת מס).

הטבת מס לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

 • הפקדה עצמאית יכולה להקנות הטבות מס אם לעובד יש הכנסות שעבורן לא מבוצעות הפרשות לביטוח פנסיוני באמצעות תלוש השכר החודשי, למשל: הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, תוספות למיניהן וכו'.
 • העובד יכול לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). המבוטח יכול גם לשלב ביניהן.
 • הסכום המקסימלי מההכנסה שניתן להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבות מס הוא 16% מאותם רכיבי שכר (11% לניכוי ו-5% לזיכוי) ולא יותר משכר של 8,700 ש"ח.
  • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו זיכוי ממס הוא 435 ש"ח לחודש (לפי חישוב של 8,700 ש"ח X‏ 5%).
  • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבת ניכוי הוא 957 ש"ח לחודש (לפי חישוב של 8,700 ש"ח X‏ 11%).
  • העובד יכול לבחור כיצד לחלק את ההטבה, כלומר לבחור את גובה הסכום (מתוך ההפקדה העצמאית) שעבורו הוא יקבל ניכוי ואת גובה הסכום שעבורו הוא יקבל זיכוי ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הטבת הזיכוי לא יעלה על 5% מהשכר הלא מבוטח (השכר שעבורו לא הופרשו סכומים לביטוח הפנסיוני באמצעות תלוש השכר) ולא יעלה על 435 ש"ח לחודש, ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הניכוי לא יעלה על 11% מהשכר הלא מבוטח ולא יעלה על 957 ש"ח לחודש.
דוגמה:

זיכוי ממס הכנסה בגין הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני

 • עובד שכיר משתכר 7,000 ש"ח שכר בסיס.
 • בנוסף הוא מרוויח 1,500 ש"ח עבור שעות נוספות בכל חודש, ו-1000 ש"ח הוצאות אחזקת רכב לכל חודש.
 • סה"כ השכר ברוטו של העובד עומד על 9,500 ש"ח בכל חודש (114,000 ש"ח לשנה).
 • בראש השנה ובחג הפסח מקבל העובד שי לחג בסך 500 ש"ח בכל חג (סה"כ 1,000 ש"ח), ובחודש יולי הוא מקבל דמי הבראה בסך 1,500 ש"ח.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת השכר
  • השכר השנתי ברוטו של העובד מסתכם ב- 116,500 ש"ח, אך שכר הבסיס שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח הפנסיוני הוא 84,000 ש"ח (לפי חישוב של 7,000 ש"ח X‏ 12 חודשים).
  • חלקו של העובד הוא 5.5% משכר הבסיס - סה"כ 385 ש"ח לחודש ו-4,620 ש"ח לשנה (לפי חישוב של 5.5% X‏ 84,000 ש"ח).
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 1,617 ש"ח (35% X‏ 4,620 ש"ח).
 • הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
  • יתרת השכר שעבורו לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני היא 32,500 ש"ח (116,500-84,000).
  • העובד יכול להפקיד באופן עצמאי 5% מיתרת השכר הנ"ל, כלומר: 1,625 ש"ח בשנה (על פי חישוב של 5% X‏ 32,500 ש"ח), כלומר 135 ש"ח בחודש, וליהנות מזיכוי מס בגין הפקדות אלה.
  • גובה הזיכוי בגין ההפקדות העצמאיות יהיה 568.75 ש"ח בשנה (לפי חישוב של 1,625 ש"ח X‏ 35%).
 • סה"כ הזיכוי שהעובד יכול לקבל, אם יבצע הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני, הוא 2,185.75 ש"ח בשנה.
דוגמה:

הטבת מס בצורת ניכוי בגין הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני

 • בדוגמה הקודמת יכול העובד להפקיד (בנוסף להפקדה העצמאית שכבר ביצע או במקומה) 11% מהשכר הלא מבוטח לביטוח הפנסיוני, וליהנות מהטבת מס בצורת ניכוי.
 • הסכום המקסימלי שיכול העובד להפקיד וליהנות מהטבת המס הוא 3,575 ש"ח (לפי חישוב של 11% X‏ 32,500).
 • שווי ההטבה הינו מכפלה של מדרגת המס השולי של העובד בסכום ההפקדה. בדוגמה הנ"ל מדרגת המס השולי של המבוטח היא 21%, ולכן שווי ההטבה עבורו הוא 750.75 ש"ח (לפי חישוב של 21% X‏ 3,575 ש"ח).

הטבת מס לעובד עצמאי שאינו שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

 • אם העובד הינו עצמאי בלבד (אין לו הכנסות כשכיר), הוא יכול להפקיד עד 16% מכל ההכנסה שלו (ועד תקרת שכר שנתית של 208,800 ש"ח) ולקבל עבורה הטבות מס לפי בחירתו:
  • זיכוי ממס בגין הפקדות עד 5% מהשכר ולא יותר מ-10,440 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2015).
  • ניכוי ההפקדה מההכנסה החייבת במס בגין הפקדות עד 11% מהשכר ולא יותר מ-22,968 ש"ח.
 • המבוטח יכול לשלב בין שתי ההטבות לפי בחירתו, בתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל זיכוי לא יעלה על 5% מההכנסות מהעסק, ובתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל הטבת ניכוי לא יעלה על 11% מהכנסותיו מהעסק, ובכפוף לתקרות ההכנסה שפורטו לעיל.

תהליך מימוש הזכות

 • את ההטבה ניתן לקבל רק בדיעבד, לאר סיום שנת המס.
 • בסיום שנת המס יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה (הדו"ח השנתי שעצמאים מגישים בסוף שנת המס או בקשה להחזר מס שמגישים שכירים).
 • יש לציין בדו"ח את הסכומים שהופרשו באופן עצמאי לביטוח הפנסיוני ולצרף אליו את הדו"ח השנתי של קרן הפנסיה או של ביטוח המנהלים או קופת הגמל, שאליה הופקדו הכספים.
 • יש לסמן בדו"ח את הסכום שלגביו מבוקש לקבל הטבה בצורת ניכוי ואת הסכום שלגביו מבוקשת ההטבה בצורת זיכוי.
 • לאחר הגשת הדו"ח ואישורו על ידי פקיד השומה ייקבע המס שעל הנישום לשלם, בהתחשב בהטבה שהוא זכאי לה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים