הכרה במחלת הסרטן לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר וסובלים מסוגים מסוימים של מחלת הסרטן, זכאים להכרה במחלה כקשורה לרדיפות הנאצים
ראו מידע נוסף באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

מי זכאי?

אחוזי הנכות המוכרים בשל מחלת הסרטן

  • ככלל, ניצולי שואה שחלו בסרטן של המעי הגס, החלחולת וסרטן הריאות, ללא תלות במועד פרוץ המחלה, יוכרו בשיעור של 50% בגין הרדיפות.
  • במקרים שבהם הופיעו גרורות, או בוצעה פעולה כירורגית כגון התקנת קולוסטומיה, כריתה מסיבית (מעבר למקובל) של המעי, או ירידה משמעותית בתפקודי הריאה, תוכר הפגימה בשיעור של 100%.

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא את הטופס בקשה להכרה במחלה נוספת ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה, ברח' יצחק שדה 11 תל - אביב ת.ד 57380, מיקוד 6157302.
  • לבקשה יש לצרף מסמך רפואי מהרופא המטפל או האונקולוג המטפל, אשר יכלול מעבר לאבחנה הרפואית גם את מצבו הנוכחי של הניצול כתוצאה מהמחלה.

חשוב לדעת

  • הוצאות טיפול ונסיעה- הכרה במחלת הסרטן עשויה לאפשר השתתפות בהוצאות הטיפול ובמימון הוצאות הנסיעה לטיפולים אלו, ולעיתים להביא גם להגדלת הקצבה החודשית המתקבלת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
  • סרטן שלפוחית השתן- וועדת שני ופסקי הדין בעבר לא הכירו בקשר הסיבתי בין סרטן שלפוחית השתן, לבין רדיפות הנאצים. לאחרונה ניתן פסק דין של בית משפט השלום, שהכיר במחלה זו כמחלה מוכרת. עם זאת כנגד פסק הדין שהכיר בסרטן שלפוחית השתן כמחלה מוכרת, הוגש ערעור וטרם ניתן בו פסק דין סופי.
    • נכון להיום, הרשות לזכויות ניצולי השואה אינה מכירה בסרטן שלפוחית השתן , אלא אם ניצול השואה הוכיח קשר סיבתי קונקרטי בין מחלה זו לבין רדיפות הנאצים.

הכרה במחלות נוספות

ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים