הנחה בארנונה בגין הוצאות גבוהות על טיפולים רפואיים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מי שנגרמו להם הוצאות גבוהות במיוחד בשל טיפולים רפואיים, שלהם או של בן משפחתם, יכולים להגיש בקשה להנחה בארנונה מהרשות המקומית ("בקשה למחזיק שהוא נזקק")
הבקשה, כולל אישורים על גובה ההכנסות, תועבר לוועדת הנחות שרשאית לאשר הנחה עד לשיעור של 70%
למידע נוסף ראו פרק ג' ופרק ד' לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)

מי שנגרמו להם הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי (חד-פעמי או מתמשך) שלהם או של בן משפחתם, עשויים לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 70%.

טיפ:
במקרים רבים רשויות מקומיות מאשרות הנחה בארנונה למי שיש להם הוצאות גבוהות בגין טיפולי פוריות

מי זכאי?

  • מי שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי, חד-פעמי או מתמשך, שניתן לו או לבן משפחתו.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה למחזיק שהוא "נזקק".
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב.
  • אל הטופס יש לצרף מסמכים ואישורים לגבי הכנסותיהם של מגיש הבקשה ומי שמתגוררים עמו בדירה.
  • טופס הבקשה יועבר לגזבר הרשות ולמנהל מחלקת הרווחה, שיצרפו אליו חוות דעת ויעבירו את הבקשה להחלטתה של ועדת ההנחות ברשות המקומית.
  • ייתכן שיידרשו ממגיש הבקשה פרטים או מסמכים נוספים לצורך הדיון בבקשתו.
  • בהסתמך על טופס הבקשה, המסמכים וחוות הדעת, ועדת ההנחות תחליט אם לאשר את ההנחה, ובאיזה שיעור (עד לשיעור של 70%).
  • החלטת הוועדה תינתן בכתב, בצירוף נימוקים.
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים