הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לקריטריונים שונים
ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו הם מתגוררים
למידע נוסף ראו הנחות בארנונה באתר משרד הפנים

אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה מהרשות שבתחומה הם מתגוררים, בהתאם לקריטריונים שונים.

  • ההנחה ניתנת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו מתגורר האזרח הוותיק.
  • במקרה שמתגורר בדירה יותר מזכאי אחד להנחה, לא יינתן כפל הנחות.
דוגמה
זוג פנסיונרים המתגוררים בדירה ששטחה 120 מ"ר, נמצאו זכאים להנחה בארנונה בגובה 25%. הם ישלמו 75% מהתעריף עבור 100 מ"ר משטח הדירה ותעריף מלא עבור 20 מ"ר של יתרת השטח.

מי זכאי?

הנחה של עד 25% למקבלי קצבאות

הנחה של 30% לפי גובה ההכנסה

  • הנחה של 30% ניתנת לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק, כפי שמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  • אם בדירה מתגוררים יותר מאזרח ותיק אחד, ההנחה תינתן אם סך כל הכנסותיהם של המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
  • ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר משטח הנכס.
  • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו.
  • ההנחה תינתן על-פי בקשה כתובה וחתומה על-ידי המבקש עם הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית, או על-פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים לגבי סך ההכנסות המקסימלי.

הנחה של 100% למקבלי הבטחת הכנסה

זכאויות נוספות לאוכלוסיות ספציפיות

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור על קבלת הקצבה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים