הנחה לחיילי מילואים באגרות הוצאה וחידוש דרכונים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות על הוצאה וחידוש דרכונים
ההנחה אינה ניתנת על תעודות שנגנבו, אבדו או הושחתו

אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל, זכאים להנחה של 50% בתשלום אגרות לפי חוק הדרכונים.

 • ההנחה ניתנת בתשלום אגרות עבור הוצאה וחידוש המסמכים הבאים:
  • דרכון
  • תעודת מסע ישראלית (תמי"ל)
  • תעודת מעבר במקום דרכון לאומי (תמבד"ל)
 • לרשימת האגרות וההנחות, ראו באתר אכ"א.
טיפ
מי שיגיש בקשה להוצאת דרכון ביומטרי עד 03.10.2017 ויוכיח או יצהיר כי מועד יציאתו מישראל הוא עד 20.10.2017, יהיה פטור מתשלום אגרה בעד דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, ובתנאי שהבקשה תוגש לפחות 2 ימי עבודה לפני מועד יציאתו מישראל.

מי זכאי?

 • חייל מילואים הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.
 • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).

תהליך מימוש הזכות

 • למידע מפורט על הליך הוצאת דרכון החל מ-01.06.2017, ראו הוצאת דרכון ביומטרי.
 • ההנחות מחושבות על בסיס הנתונים המועברים מצה"ל למשרד הפנים.
 • בזמן תשלום האגרה, הזכאות ממומשת אוטומטית ואין צורך להציג את התעודה.
 • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 6535*.

חשוב לדעת

 • ההנחה אינה ניתנת על תעודות שנגנבו, אבדו או הושחתו.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים