הנחות לעיוורים ולקויי ראיה בנסיעה באוטובוסים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עיוורים ולקויי ראיה זכאים לפטור מלא מתשלום על נסיעה בקווי אוטובוס עירוניים
עיוורים ולקויי ראיה, וכן מלוויהם, זכאים להנחה בשיעור של 50% בנסיעה בקווים בין עירוניים

עיוורים ולקויי ראיה זכאים לפטור מלא מתשלום על נסיעה בקווי אוטובוס עירוניים.

  • עיוורים ולקויי ראיה, וכן מלוויהם, זכאים להנחה בשיעור של 50% ממחיר הנסיעה בקווים בין עירוניים.
  • ההנחה מוענקת על-ידי כל החברות המפעילות קווי שירות באוטובוסים, שקיבלו רישיון מאת המפקח על התעבורה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות


הרחבות ופרסומים

מקורות