הנחות לעיוורים ולקויי ראיה בנסיעה באוטובוסים

תיאור בסיסי של הזכות

  • עיוורים ולקויי ראיה זכאים לפטור מלא מתשלום בקווי אוטובוס עירוניים.
  • עיוורים, לקויי ראיה ומלוויהם זכאים להנחה בקווים בין עירוניים, בשיעור 50% ממחיר כרטיס הנסיעה.
  • ההנחה מוענקת ע"י כל החברות המפעילות קווי שירות באוטובוסים, אשר קיבלו רישיון מאת המפקח על התעבורה.

מי זכאי?

ראו גם

הרחבות ופרסומים