התאמות בבחינת מועצת רואי החשבון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מועצת רואי החשבון מאפשרת לזכאים להיבחן בתנאים מותאמים
ההקלות הן לעולים חדשים, ערבים שלימודיהם התיכוניים לא היו בשפה העברית, נשים בהריון
ההקלות רלוונטיות גם לנבחן אשר מחמת מגבלה רפואית, פיזית, לקות למידה, או כל בעיה אחרת, עשוי להתקשות בביצוע בחינה בתנאים רגילים

בחינות מועצת רואי החשבון מתקיימות פעמיים בשנה, באביב (מאי-יולי) ובסתיו (נובמבר-ינואר). אלו העומדים בתנאי הזכאות, רשאים להיבחן בתנאים מותאמים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מידע על הליך הרישום הרגיל לבחינות, ניתן למצוא כאן.
 • את הטפסים לרישום ניתן למצוא במזכירויות החוגים במכללות/אוניברסיטאות או במשרדי המועצה. התשלום יעשה באמצעות תשלום אגרת בחינה על גבי הטופס הנ"ל בבנק הדואר, או באמצעות אתר האינטרנט.
 • להלן הבהרות ורשימת הטפסים הנוספים אותם יש לצרף לבקשה לקיום בחינה מותאמת:
 • עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) - עולים חדשים יהיו זכאים להארכת משך הבחינה בחצי שעה לכל חלק בבחינות הפתוחות ורבע שעה לכל חלק בבחינות רב ברירה וכן יהיו רשאים להשתמש במילון עברי לועזי, לועזי עברי בלבד. יש לספק מסמכים המעידים על תאריך העלייה.
 • בני מיעוטים - זכאים להארכת זמן. יש להמציא אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו, המעיד על לימודים תיכוניים בשפה שאינה עברית.
 • נשים בהריון - רשאיות לצאת לשירותים בכל עת במהלך הבחינה. יש לצרף אישור רפואי מתאים.
 • בעלי לקויות למידה:
  • יש להמציא אבחון דידקטי ממכון המוכר ע"י מוסד הלימודים האקדמי בו למד הנבחן ולצרף לבקשה אישור לתנאים מיוחדים.
  • על הנבחן לפנות בבקשה מנומקת ולפרט את התנאים המיוחדים שהוא מבקש.
  • אם נבחן קיבל תוספת זמן או תנאים מיוחדים במהלך הלימודים במוסד האקדמי בו למד, יש לצרף את האישור על תנאי ההיבחנות שם, זאת בנוסף לאישור/אבחון על סוג הלקות. עם זאת, המועצה אינה מתחייבת לתת אישור כפי שניתן במוסד הלימוד.
 • מגבלה נפשית או פיזית - יש להמציא אישור רפואי על המגבלה. על הנבחן לפנות בבקשה מנומקת ולפרט את התנאים המיוחדים שהוא מבקש.
 • את הבקשה להיבחן יש לשלוח למזכירות מועצת רואי חשבון במועד שנקבע לכך בהודעה שפורסמה בעיתונות וברשומות. כתובת המזכירות: ת.ד. 34357 ירושלים 91342. טלפון: 02-6549333 (מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 08:30-13:00).

חשוב לדעת

 • הבחינות נערכות בכתב ובעברית, פרט לבחינות בדיני תאגידים ומסחר, דיני מיסים א' ודיני מיסים ב', המתורגמות אחת לשנה במועד חורף (בכפוף למס' מבקשים מינימלי).

גורמי ממשל

תודות