התפטרות הורה מיועד מעבודתו לצורך טיפול בילד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אם מיועדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד למשמורת לצורך טיפול בילד, זכאית לפיצויי פיטורים
האב המיועד זכאי להטבה זו רק אם האם המיועדת לא ניצלה את זכותה, ואם הוא עונה על התנאים שיפורטו להלן

אם מיועדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד למשמורת לצורך טיפול בילד, זכאית לפיצויי פיטורים.

 • האב המיועד זכאי להטבה זו רק אם האם המיועדת לא ניצלה את זכותה, ואם הוא עונה על התנאים הקבועים בחוק.

מי זכאי?

 • אם מיועדת שהתפטרה מעבודתה תוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד למשמורת על מנת לטפל בילד, זאת בתנאי שהיו יחסי עובד-מעביד במשך שנה לפחות.
 • אב מיועד יוכל, באותם תנאים, להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים במקום האם, אם מתקיים גם אחד מאלה:
  1. בת זוגו (האם המיועדת) הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו;
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו (האם המיועדת);
  3. בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני קבלת הילד למשמורת, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

תהליך מימוש הזכות

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).


זכאות לדמי אבטלה

 • יש לשים לב, שעובדת המתפטרת תוך 9 חודשים מיום הלידה/קבלת הילד זכאית אמנם לפיצויי פיטורים, אך יהיה עליה להמתין 90 ימים מהיום שבו הפסיקה לעבוד על מנת לנצל את זכאותה לדמי אבטלה (במקרה שהזכאות קיימת).
 • עם זאת, אין חובת המתנה של 90 ימים אם ההתפטרות נעשתה בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של העובדת או של בן משפחתה.
  • התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות שונות ביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובדת להמשיך בעבודתה (לדוגמה: אופי העבודה, שעות עבודה ארוכות מאוד, משרה מפוצלת, מרחק מעל 40 ק"מ לאם לילד עד גיל 7 וכו').
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • ההתפטרות מזכה בפיצויי פיטורים רק אם נעשתה לצורך טיפול בילד. אם עובד/ת התפטר/ה מסיבות שאינן קשורות באופן ישיר לטיפול בילד (כגון נסיעה לחו"ל או מציאת מקום עבודה אחר), לא תהיה זכאות לפיצויי פיטורים.
  • עם זאת, מציאת מקום עבודה אחר המאפשר שהות ממושכת יותר עם הילד עשויה לזכות בפיצויי פיטורים (ראו פסק דין בהמשך).
  • כמו כן, ההתפטרות עשויה לזכות בפיצויים אם נעשתה בשל אחת מהסיבות האחרות הקבועות בחוק, המזכות בפיצויים גם במקרה של התפטרות. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים