זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד שכיר זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% מתוך הסכומים שהפריש משכרו לביטוח פנסיוני
הסכום המקסימלי שעובד יכול להפריש ולזכות בהטבת המס הוא 7,308 ש"ח לשנה (בממוצע 609 ש"ח לחודש), ובכל מקרה לא יותר מ-7% מהשכר
עובד שהפריש לפנסיה גם באופן עצמאי (שלא דרך השכר) עשוי להיות זכאי להטבת מס נוספת, אם יש לו רכיבים בשכר שעבורם לא מועברים הפרשות לביטוח הפנסיוני
למידע נוסף ראו סעיפים 45א' ו-47 לפקודת מס הכנסה

עובד שמשכרו נוכו סכומים לצורך הפרשת חלקו של העובד לביטוח פנסיוני, זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% עבור הסכומים שהפריש.

 • לצורך קבלת הזיכוי עבור מלוא הסכומים שהפריש צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הסכומים שהפריש העובד לפנסיה לא עולים על 7% משכרו של העובד.
  2. הסכום הכולל שהפריש העובד לביטוח הפנסיוני לא עולה על 7,308 ש"ח לשנה (בממוצע 609 ש"ח לחודש).
 • במקרה שהעובד הפריש מעל 7% מהשכר או שסכום ההפרשות לפנסיה גבוה מ-7,308 ש"ח לשנה, יינתן הזיכוי רק עבור הסכומים שלא עוברים את התקרה, ואילו יתרת הסכום תחויב במס מלא.
דוגמה:
 • עובד משתכר 15,000 לחודש, שהם 180,000 ש"ח לשנה.
 • סך ההפרשות של העובד לפנסיה - 5.5% מהשכר - 825 ש"ח לחודש (9,900 ש"ח לשנה).
 • מכיוון שהסכום שהפריש העובד לפנסיה גבוה מהתקרה, העובד יהיה זכאי לזיכוי בגין הפרשות של 609 ש"ח לחודש (7,308 ש"ח לשנה) ולא עבור כל הסכום שהפריש (9,900 ש"ח).
 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מהסכום, כלומר 2,557.80 ש"ח לשנה (35% X‏ 7,308 ש"ח).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. הזיכוי אמור להינתן בעת חישוב השכר.

חשוב לדעת

 • עובד שהפריש לביטוח פנסיוני גם באופן עצמאי (שלא דרך השכר) עשוי להיות זכאי להטבת מס נוספת, וזאת אם חלק מהשכר שקיבל אינו מבוטח, כלומר לא הופרשו בעדו סכומים לביטוח הפנסיוני.
 • הפקדה עצמאית יכולה להקנות הטבות מס אם לעובד יש הכנסות שעבורן לא מבוצעות הפרשות לביטוח פנסיוני באמצעות תלוש השכר החודשי, למשל: הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, תוספות למיניהן וכו'.
 • העובד יכול לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). המבוטח יכול גם לשלב ביניהן.
 • הסכום המקסימלי מההכנסה שניתן להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבות מס הוא 16% מאותם רכיבי שכר (11% לניכוי ו-5% לזיכוי) ולא יותר משכר של 8,700 ש"ח.
  • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו זיכוי ממס הוא 435 ש"ח לחודש (לפי חישוב של 8,700 ש"ח X‏ 5%).
  • הסכום המקסימלי שעובד שכיר יכול להפקיד באופן עצמאי ולקבל עבורו הטבת ניכוי הוא 957 ש"ח לחודש (לפי חישוב של 8,700 ש"ח X‏ 11%).
  • העובד יכול לבחור כיצד לחלק את ההטבה, כלומר לבחור את גובה הסכום (מתוך ההפקדה העצמאית) שעבורו הוא יקבל ניכוי ואת גובה הסכום שעבורו הוא יקבל זיכוי ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הטבת הזיכוי לא יעלה על 5% מהשכר הלא מבוטח (השכר שעבורו לא הופרשו סכומים לביטוח הפנסיוני באמצעות תלוש השכר) ולא יעלה על 435 ש"ח לחודש, ובתנאי שהסכום שעבורו הוא יקבל את הניכוי לא יעלה על 11% מהשכר הלא מבוטח ולא יעלה על 957 ש"ח לחודש.
דוגמה:

זיכוי ממס הכנסה בגין הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני

 • עובד שכיר משתכר 7,000 ש"ח שכר בסיס.
 • בנוסף הוא מרוויח 1,500 ש"ח עבור שעות נוספות בכל חודש, ו-1000 ש"ח הוצאות אחזקת רכב לכל חודש.
 • סה"כ השכר ברוטו של העובד עומד על 9,500 ש"ח בכל חודש (114,000 ש"ח לשנה).
 • בראש השנה ובחג הפסח מקבל העובד שי לחג בסך 500 ש"ח בכל חג (סה"כ 1,000 ש"ח), ובחודש יולי הוא מקבל דמי הבראה בסך 1,500 ש"ח.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת השכר
  • השכר השנתי ברוטו של העובד מסתכם ב- 116,500 ש"ח, אך שכר הבסיס שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח הפנסיוני הוא 84,000 ש"ח (לפי חישוב של 7,000 ש"ח X‏ 12 חודשים).
  • חלקו של העובד הוא 5.5% משכר הבסיס - סה"כ 385 ש"ח לחודש ו-4,620 ש"ח לשנה (לפי חישוב של 5.5% X‏ 84,000 ש"ח).
  • בגין הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני זכאי העובד לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35%. סה"כ יקבל העובד זיכוי ממס בסך 1,617 ש"ח (35% X‏ 4,620 ש"ח).
 • הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
  • יתרת השכר שעבורו לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני היא 32,500 ש"ח (116,500-84,000).
  • העובד יכול להפקיד באופן עצמאי 5% מיתרת השכר הנ"ל, כלומר: 1,625 ש"ח בשנה (על פי חישוב של 5% X‏ 32,500 ש"ח), כלומר 135 ש"ח בחודש, וליהנות מזיכוי מס בגין הפקדות אלה.
  • גובה הזיכוי בגין ההפקדות העצמאיות יהיה 568.75 ש"ח בשנה (לפי חישוב של 1,625 ש"ח X‏ 35%).
 • סה"כ הזיכוי שהעובד יכול לקבל, אם יבצע הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני, הוא 2,185.75 ש"ח בשנה.
דוגמה:

הטבת מס בצורת ניכוי בגין הפקדה עצמאית לביטוח פנסיוני

 • בדוגמה הקודמת יכול העובד להפקיד (בנוסף להפקדה העצמאית שכבר ביצע או במקומה) 11% מהשכר הלא מבוטח לביטוח הפנסיוני, וליהנות מהטבת מס בצורת ניכוי.
 • הסכום המקסימלי שיכול העובד להפקיד וליהנות מהטבת המס הוא 3,575 ש"ח (לפי חישוב של 11% X‏ 32,500).
 • שווי ההטבה הינו מכפלה של מדרגת המס השולי של העובד בסכום ההפקדה. בדוגמה הנ"ל מדרגת המס השולי של המבוטח היא 21%, ולכן שווי ההטבה עבורו הוא 750.75 ש"ח (לפי חישוב של 21% X‏ 3,575 ש"ח).
 • ערך זה מתייחס רק למקרה שבו העובד מפריש משכרו לצורך לביטוח פנסיוני. אם משכרו של העובד מנוכים סכומים נוספים לצורך ביטוח חיים או קצבת שאירים, עשויים להיות תנאים נוספים או הגבלת תקרה נוספת לצורך קבלת הזיכוי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים