זיקנה והזדקנות/ארגוני סיוע

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בערך זה מפורטים ארגוני סיוע העוסקים בנושא זיקנה והזדקנות, בהתאם לתחומי פעילותם השונים.

ארגוני סיוע כלליים לבני הגיל השלישי

ביטוח לאומי

בריאות ושיקום

סיעוד ורווחה

סיוע משפטי

התנדבות פנאי ותעסוקה

תמיכה וסיוע נפשי

תמיכה וסיוע לבני המשפחה

דיור

גישור