זכויות ניצולי שואה/פסקי דין

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
המידע מוגש כחלק מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה
הדף מאושר ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה

הקדמה:


עמוד זה מכיל רשימה של פסקי דין בנושא זכויות ניצולי שואה

מגבלה על שכר טרחת עורכי דין

ניצולי שואה נזקקים

תקנה 12 לתקנות נכי רדיפות הנאצים

קביעת נכות

החמרה במצב רפואי

הוצאות רפואיות

גבולות הזכאות להכרה מכוח החוק

הכרה לפי מדינות

לוב

יורשים ושאירים

עיקול וניכוי קצבאות והטבות